Библията и връзката ѝ с астрологията

(Йов 38:31)

когато утринните звезди ликуваха и всички Божии ангели възклицаваха? 

31 Можеш ли да вържеш връзките на Плеядите и да отвържеш вървите на Орион? 
(Йов 38:32)
32 Можеш ли да извеждаш съзвездията навреме и да водиш Мечката с нейните деца? 
33 Знаеш ли законите на небето, ти ли установи неговото господство над земята? 
 
Еремия 31: 35-36 
35 Така казва Господ, Който дава слънцето за светлина денем и разпорежда луната и звездите за светлина нощем, Който надига морето и вълните му бушуват. Господ Вседържител е името Му. 
36 „Ако тези наредби престанат да действат пред Мене, казва Господ, то и потомството на Израил ще престане да бъде Мой народ занапред.“ 
 
Псалм 19

Небето дава  информация и разкрива знания всеки ден и нощ. Те носят  послание от Бог, което се разкрива на Земята. Това е повече от астрономия. Това е астрология.

Няма реч, нито думи; 
Гласът им е неразбираем. (стих 3)


За първия певец. Псалом на Давид. 
Небесата разказват за Божията слава и твърдта разгласява за делата на ръцете Му. 
Ден на деня предава слово и нощ на нощта разкрива знание 
без говор или думи, без да се чува гласът им. 
Техният зов се носи по цялата земя и техните думи – до краищата на света. В тях е поставил шатър за слънцето. 
 
 Небесата говорят без звуци или думи. Те общуват с картини, знаци и символи. Те са мълчаливи свидетели. Една картина струва хиляда думи ( Римляни 1:19)
От това по- ясно не може да бъде. Звездите общуват с нас, чрез символи, картини и знаци- това е именно астрологията. Астролозите се опитват да разгадаят тези символи, картини и знаци, които са аспекти, лунни затъмнения, слънчеви и прочие.
18 Открива се и Божият гняв от небето върху всяко безчестие и неправда на хората, които с неправда потискат истината. 
19 Бог ги наказва, защото на тях е известно онова, което може да се знае за Бога, тъй като Бог им го откри. 
20 А невидимото у Него – вечната Му сила и божествената същност, се виждат още от създаването на света, като се съзерцават творенията Му. Така че за тях няма извинение.
 
Йов 38: 4, 7 
Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Обясни, ако знаеш. 
Кой е определил размерите, нима знаеш това? Или кой е опъвал по нея въже за измерване? 
На какво са закрепени основите и, и кой е положил крайъгълния ѝ камък, 
когато утринните звезди(планетите) ликуваха и всички Божии ангели възклицаваха? 
 
(Битие 1:14)
14 И Бог каза: „Нека има светила по небесния предел и да разграничават ден и нощ, и да са знаци за годишни времена, за дни и за години.
Става ясно, че Бог е направи Слънцето за да отмерва времето.
 
15 и те да бъдат светила на небесния предел, за да светят на земята.“ И стана така. 
16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило да определя деня и по-малкото светило да определя нощта, както и звездите. 
17 И Бог ги постави на небесния предел, за да светят на земята
 
 (Исая 44:24)
 Аз съм Господ, Който създаде всичко. Аз Сам прострях небето и със силата Си разстлах земята. 
 
Той направи луната за сезоните ( Псалм 104: 19)
Тук ясно се казва, че Луната е създадена, за да определя сезоните, което всъщност е свързано и с месеците.
 
И на небето се появи голямо знамение: жена облечена със слънце, луна под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди ( Откровение 12: 1 ).
“Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и края” ( Откровение 22:13)
СПОДЕЛИ

Leave Comment