Египет и пирамидите

Пирамид или пирамида означава планина означава в превод – огън, който се вижда. Названието при арабите е арам, (арам означава – стар).  Пирамидите очароват хората векове наред и навярно векове след нас хората ще се мъчат да  разбулят тайните им. Те буквално омагьосват векове наред с величествеността си. Кога са построени е мистерия, но има някои запазени препратки към 11000 години назад във времето. Така поне пише Мането, върховен жрец на Египет. Платото Гиза е едно от най- интересните места по света и не случайно там се намира едно от чудесата на света, запазено до наши дни. Това е така, защото една древна култура се издига над пясъците, неподвластна на времето. Всичко в този свят отминава, но като че ли пирамидите са вечни. Всяка заран, над отсрещния бряг на Нил, се вижда  издигането на бога Слънце от тях. Величествена гледка.

Добре е да се знае, че в Египет около 90 % от хората са мюсюлмани и имат над 1000 джамии. Поради разрастването на Кайро, днес пирамидите са в покрайнините му. За Хеопсовата пирамида не знаем много. Знае се, че там са намерени семена от пшеница или по- скоро лимец, семената кълнят след хиляди години.

Голямата пирамида е ориентирана към четирите краища на света, отклонението е само  0, 06 %, тази прецизност днес може да се сравни само с атомен часовник. Площта е 53 000 кв. м. Върхът на пирамидата  представлява Северния полюс, а обиколката му  е равна на екватора. Каменните блокове тежат около 2.5 тона всеки, а някои са доста по- тежки. Подредени са толкова прецизно, че между тях не е възможно да се промуши нищо, колкото и с малки милиметри да е то. Днес в Египет са открити около 109 пирамиди, построени по идентичен  начин. Има предположения, че голямата пирамида може да е направена за контейнер, където са събирали питейна вода.

Ъгълът на голямата пирамида е 25 градуса, което позволява добро изпаряване изпълняваща функцията на помпена станция. Но това се предполага само за Хеопсовата.  Може да се каже, че по стените на пирамидата е намерена сол от отлаганията на водата от Нил. Със сигурност в пирамидата е имало вода, но дали тази вода е била вкарана умишлено там или е била наводнена по време на потопа. Дебелината на налепа  сол варира от няколко милиметра до 2 см по стените на пирамидата. Херодот в своите трудове споменава, че там е имало канал, по който се вливала прясна вода в пирамидата. Става ясно, че това е бил народ с големи астрофизически, математически  и технически познания. Всеобщото схващане е, че пирамидите са служили за гробници на фараоните, но е факт, че няма нито една открита мумия в тях. Самият Тутанкамон е открит на 1000 км от пирамидите.  Ако Хеопс е построил тази величествена пирамида, то е добре да се знае, че няма нито един намерен документ, в който да е упоменато това дело. Единствено един надпис, на който е упоменато, че той е вдъхнал нов живот на пирамидите, като е наредил разкопаването им под пясъците. Намерена е една единствена статуетка на Хеопс и никъде не е упоменат като строител. На платото са намерени артефакти на семейството му, но и това не доказва, че той е построил пирамидите. На Снеферу се преписват построяването на три от пирамидите- червената пирамида, пирамидата в Мейдум и в Дашир, но и тук иде въпросът, защо му е на един фараон да строи цели три пирамиди, като му е трябвала само една единствена гробница. Разходите за построяването дори на една пирамида, биха били огромни и за тогавашното време. Истината е твърде изопачена, по простота причина, че никой не помни кога и защо са построени пирамидите. Предполага се, че Снеферу не е име на един човек, а на племе. На езика на суфи думата означава двойна хармония. Хармонията може да се обясни единствено с тоновете и музиката. Както и да се разсъждава, се стига до факта, че Хеопсовата пирамида има някакво практическо приложение и не е гробница. Според Кристофър  Дън, който е строителен  инженер и е написал труд за пирамидата, според него пирамидата е акустично устройство, което превръща енергията от земните вибрации в хиперчестотни вълни. Самите камери и коридори, според него, са построени с цел акустичен ефект. Пак според него, така наречената камера на фараона, в която никога не е имало мумия на фараон, е енергиен център на електроцентрала,  а в камерата на царицата е добиван водородът, който бил нужен за захранването ѝ. Според него пирамидата е била предназначена за добив на енергия. В един стар коптски ръкопис, който днес се намира в библиотеката на Оксфорт, пише за Зурит, който бил цар, живял преди потопа. Той дал заповед на своите жреци да запишат всички мъдрости и научни открития и да ги съхранят, с цел да останат за идните векове. Арабските хроникьори пишат, че Великата пирамида е била построена преди потопа. Те пишат за много напреднала цивилизация, която вероятно изчезва по време на потопа. Коя е тази древна цивилизация можем само да предполагаме. Някои доказателства сочат към Атлантида. Относно Сфинкса, той също е бил под вода и е силно ерозирал. Само главата му не е била под вода.  Нил трябва да се е покачила с цели 18 метра, за да е в състояние да го потопи. Тогава какво е предизвикало това наводнение? Може би потопа.  Сфинксът навярно е ерозирал не от Нил, а от дъждовете, които трябва да са били много обилни в определен момент в Египет и да са водели до големи наводнения. Сфинксът е издълбан в съществуваща вече на това място скала и има доказателства, че е много по- стар от предполагаемото. Днес не е окончателно доказано, дали Свинксът датира от периода 7500 -5000 г. пр. Хр.  Според Едгар Кейси, който има над 1000 лекции посветени на Египет, в много от тях, американецът говори за Египет. Според Кейси, атлантите изчезват по време на потопа, случил се 10 000 г. пр. Хр. Част от тях успели да се спасят и попаднали в земите до Нил, където създали египетската цивилизация. В състояние на транс Кейси споделя, че Египет е пазел и съхранявал тайните древни писания. По негови данни някъде през 10 500 г. пр. Хр. било построено голямо подземно помещение, в което имало библиотека. Той нарича тази библиотека-” Залата на записите”.

” Тя има такова разположение, че когато Слънцето изгрее от водите, ивица сянка или светлина пада между предните лапи на Сфинкса… Между Свинкса и реката.

Правени са няколко сондажа под Свинкса и около него и са доказани няколко кухини. При едно такова проучване, при дълбочина от 15 метра изваждат парче гранит. В началото на миналия век при разкопки в платото Гиза учените откриват подземие с ширина 22 метра и дължина 450 метра, с много разклонения, които свързват сградите на повърхността с него. В това подземие са открити и шахти с дълбочина 38 метра и подземни камери и каменни стаи. В една от стаите, които били седем на брой са открити саркофази от гранит и базалт. Разкопките все още продължават, но вече неофициално.  Херодот също говори за лабиринта:
” Аз го видях(лабиринта)и той надминава всичко казано за него. Ако съберем труда и парите, вложени във всички подобни зидани конструкции и други постройки в Гърция, те ще са по – малко от изразходваните само за този лабиринт. Да не забравяме, че са внушителният храм в Ефис и този на остров Самос. Със сигурност пирамидите превъзхождат всички техни описания и всяка от тях надминава много от големите шедьоври на гърците, но лабиринтът превъзхожда дори тях. В него има 12-сет покрити двора, чиито порти са разположени една срещу друга, шест на север и шест на юг, всички плътно една до друга. Те са оградени от стена. В съоръжението има два вида камери, подземни  и разположени над тях надземни, общо три хиляди, по хиляда и петстотин от всеки вид. За надземните камери, които видях с очите си, говоря от собствен опит. За подземните камери само съм чувал. Защото египетските отговорници в никакъв случай не искаха да ни ги покажат и ни обясниха, че там се намират саркофазите на фараоните, построили лабиринта и саркофагът на свещения крокодил.За подземните камери мога да разкажа само това, което съм чувал, а надземните , които успях да видя с очите си, са свръхчовешко творение…. В ъгъла в края на лабиринта се издига пирамида с размери 40-сет сажена(72 метра), в която са поставени огромни фигури. Подземен коридор води към вътрешността на пирамидата…Друго, още по- голямо чудо  тъй нареченото езеро Моерис, на чиито брегове е изграден този лабиринт…Вижда се ясно, че то е изкуствено изкопано от човешка ръка. Защото в средата на езерото има две пирамиди, които се издигат на височина 50 сажена(90 метра) над водата и достигат толкова на дълбочина под нея. Върху двете пирамиди е разположена колосална фигура от камък, седящ на трон…”

Саркофагът в царската камера на пирамидата е от гранит и не би било възможно да е вкаран от входа. Дупките от едната му страна са толкова точни и прецизни, че и днес бихме имали затруднения да ги изработим по същия начин. Саркофагът е толкова гладък и прецизен, че буди удивление и до днес изработката му. Капакът на този саркофаг липсва и до днес не е ясно защо и с каква цел е бил оставен вътре.

 

Не е тайна, че влезлите за по- дълго време в пирамидата преживяват състояние на разширено съзнание.  Хора, които прекарват достатъчно време в нея, получават видения. Този ефект може да идва от това, че пирамидата съответства на човешкото тяло. В нея дори е имало вода, която е циркулирала, както кръвта в човешкото тяло. Знаем, че човек е съставен от 70 -90% вода, в пирамидата е имало вода. В мозъка има кухини с вода(ликвор), а през някои от камерите в пирамидата е текла вода. Нашата костна структура е с ъгъл 51 градуса и 50′ и съдържа голям процент калций. Ъгълът на голямата пирамида е също 50 градуса и 50′ и външната ѝ стена е от варовик. Човек има опашна и кръстна кост, пет поясни прешлена, седем шийни, череп и дванадесет гръдни, което общо прави 27. Знаем, че числото 27 е известно като число на сътворението. В голямата галерия има 27 нишки от всяка страна. Голямата галерия в пирамидата представлява дълъг коридор наподобяващ гръбначния стълб на човешкото тяло. Антителата имат форма на Y.Y -образните ъгли в пирамидата се откриват в царската камера, в шахтите на камерата, както и в ъглите на изхода на водните шахти. Информационния обмен между тялото и мозъка протича кръстосано и се нарича кръстовище на пирамидалните пътища. Информационният обмен на пирамидата протича също пирамидално(кръстосано). Зали и коридори са построени по същия кръстосан начин. ДНК  се движи спираловидно, знаем, че водата винаги се движи по същия спираловиден начин. Още много подобни примери могат да бъдат направени с човешкото тяло и Великата пирамида в Египет. Случайни ли са тези съвпадения, не мисля. Според Щефан Ердман пирамидата е служила за климатично оръжие, чиято цел е да предизвика дъжд или да промени климата в пустинята, а защо не и да е служила за електроцентрала. Това е причината и често над пирамидата да са забелязвани различни по цвят светлини. Съвременните системи за манипулиране на климата, работят със скаларни вълни и произвеждат същите синкави светлинни явления, които са забелязвани над пирамидата. Светлините винаги са забелязвани пет часа след залез слънце. Въздухът в пирамидата е по- топъл от въздуха в пустинята, което предизвиква въздушни течения, които предизвикват тези светлинни явления. Никола Тесла също говори за “студена светлина”, която може да бъде произведена с помощта на кислород и слънчева енергия, без да е нужно никакво електричество.

В пирамидата са извършвани множество експерименти, като това с бръснарско ножче. Ако оставите затъпено бръснарско ножче за три месеца  в пирамидата, то след това, ножчето ще бъде толкова остро, че нито една машина в днешно време, не е в състояние да постигне такова острота.  Правени са опити и с поставяне на вода в пирамидата за една седмица. След този период водата има съвсем други свойства. Ако сложите плод в пирамида и извън нея, ще забележете, че плодът в пирамидата се мумифицира, докато този извън нея дава признаци на гнилостни процеси.

 

СПОДЕЛИ

Leave Comment