Хефаистио от Тива Книга за апотелесматика II Откъси от произведенията на Антигон от Никея с примери

Хефаистио от Тива Книга за апотелесматика II

Откъси от произведенията на Антигон от Никея с примери

Превод на пасажа от английското издание на R. Schmidt – G. Mirsky

Хефестион Фивански Апотелесматика Книга 2 Глава 18 (откъс)

Сега трябва да добавим тук начина, по който други (онези, които са били около Петозирис и Нехепсо, и от тях Антигон от Никея) всъщност са изследвали родените.

Хороскоп на император Адриан от Антигон Никейски {за дата 26 януари 76 год}

Някой се е родил, той (Антигон) говори, когато Слънцето е на 8 градуса на Водолея; Луна и Юпитер в хороскопа на{Асцендента}, и трите в първа степен (градус)на същия знак на Водолей, Сатурн на 10 {5 градуса в друг ръкопис} градуси в Козирог, Меркурий с него на 12 градуса, Венера на 12 градуса Риби, Марс с нея на 22 градуса; Средно небе (МЦ) на 22 градуса Скорпион. Той, бидейки осиновен от определен император, принадлежащ към същото семейство, също става император на 42 години. Бидейки мъдър и образован, той е бил почитан като бог на светилищата и светите места. И въпреки, че той е бил свързан с една жена в нейното моминство, той е бил бездетен. Той също имаше една сестра и участва във въстания и раздори с роднините си. Когато беше на около 63 години, той умира,  от недостиг на въздух, причинен от воднянка.

И причината, поради която тези неща му се случват, се изследва по следния начин. Той стана император, защото в Хороскопа бяха двете светила и по-специално защото Луната беше в секта и свързана с Хороскопа (Асцендента) по градус, а също и Юпитер, който стана видим след 7 дни {след раждането}, а също така и копиеносците на тези звезди по подобен начин [разположени], Венера беше в екзалтация, а Марс в своя тригон и в свои градуси (терми), както на техните места, така и възходящи след Луната. И в допълнение, владетелят на Космоса, Слънцето беше носител на копие по отношение на нея {Луната}, като беше в следващи градуси след него [1], а самият той имаше Сатурн като копиеносец в обителта си, а също и Меркурий, и двамата бяха в утрешно проявление. Това също трябва да показва, че Луната е на път да се приближи до една от най-ярките неподвижни звезди на 20 градуса, защото е необходимо да се изучава не само апликацията на Луната към планетите, но и към неподвижните звезди.

Той беше добре сложен, смел и милостив, защото двете светила бяха ъглови и дори в Хороскопа бяха в мъжки знак с човешка форма. Той беше мъдър и образован и проницателен, защото Меркурий беше в утринно появление със Сатурн в 12-ия знак [2] и копиеносеца на Слънцето. И така беше от ранна възраст заради [утринното ] проявление, защото сутрешните звезди винаги произвеждат нещо в младостта си, а вечерните звезди показват своята активност постепенно.

И е необходимо да се проучи дали е добре разположен управителят на върха {MC} и дали вижда мястото си . И когато е източен, той прави родените забележими и ефективни и трудни за победа, а също и ако е западен и не е разположен лошо както в случая (Марс, владетелят на Скорпиона не е засегнат в Риби в своя тригон и в градусите си (терми) и вижда върховото му място). Но ако владетелят на местоположението на върха е лошо разположен, тогава той дава обратното. И ако управителят на мястото на върха (МЦ) са разположени на печеливши места, те показват посредственост в живота. За звездата -Юпитер обяснява, че има добро мнение и е възвишен, щедър и ефективен в предишната позиция, защото той е в Хороскопа, копиеносеца на Слънцето и в същото колче като Луната. Причината, че той имаше много законни противници и мнозина, които се заговориха срещу него, е, че и двете светила са под обсада между вредители [3], а Сатурн на сутринта се появи като копиеносец. Марс, бидейки вечерен [изгрява]. Той победи враждата на тези хора, се дължи на факта, че Меркурий, бидейки със Сатурн в обитанието на Сатурн, и двамата са били на 12-то място.

Фактът, че той е бил уважаван и почитан от всички, е резултат от факта, че Юпитер е носител на копието на Слънцето, бидейки в точка; а това, че той е носител на копието на Слънцето и Луната по този начин, винаги предизвиква възхищение към родения, почитането и уважението на онези, които са еднакво уважавани или още по-уважавани; добротата е вярна, защото Юпитер е в това положение. Фактът, че той беше добър за мнозина и почитан от мнозина, беше резултат от (както казах) ъгловото положение на Слънцето и Луната, които имаха пет планети като точки в непосредствена близост. Всеки път, когато Слънцето или Луната, или и двете, могат да бъдат разположени на активни точки (т.е. върху колчетата на Хороскопа или Средното небе) и имат всички звезди като точки по подходящ начин, те правят потомството в тази подредба -крале, които доминират в многобройните народи. Но тъй като Меркурий и Сатурн се озовават на 12-о място по време на сутрешния си изгрев, копиеносеца на Слънцето, те правят родения мъдър, образован и не добър, а по-скоро коварен.

Фактът, че той е бил свързан с жена в нейното моминство не е от влиянието на Венера, а заради Луната, която е в лъчите на Слънцето. И най-общо казано, имайте предвид в случай на каквато и да е тема, че когато Венера е в точка или във възходящ знак [4], а Луната се присъединява към Венера и други планети, които са свързани с Венера, или свидетелстват {аспект} , това дава бракове [5] за родените. И ако луната се присъединява само към Венера, това е индикация за един брак. Но ако Луната не се присъединява към Венера или към някоя от планетите, които са с Венера или свидетелства за това, и Луната се придвижва към своята пълна или нова фаза на Луната, а Венера е с една звезда (планета), в този случай тя дава и един брак , както в случая с родения.

И въпросът за единствената сестра за родените ще бъде аналогично разгледан чрез апликацията на Луната; за Луната, която приляга само до звездата Юпитер до нейната фаза на съвпад със Слънцето. Но ако тя се присъедини към другите чрез съвпад или свидетелство (аспект), той щеше да има няколко братя или сестри; и колкото пъти наталната луна да се присъедини към звездите до следващата фаза – той ще има толкова много братя и сестри. Също така имайте предвид, че при апликацията на Луната благодетелите дават на братята и сестрите, докато вредителите ги отнемат, благодетелите посочват и добрите братя и сестри, когато са разположени в точки или в следните знаци [6], ако са със светила и добре разположени, докато вредителите отнемат братя и сестри, винаги когато са със светила и са лошо разположени. И вие също трябва да изучите разликите в знаците, защото ако знак, който сочи темата за братята и сестрите, е изменчив, кардинален или плодовит – това е причината за появата на много братя и сестри. Но защо луната не е дала брат, заедно с мъжката звезда на Юпитер? Защото Слънцето, което определя часа на раждане в мъжкия знак и приема апликацията на Луната, в повечето случаи е причината за малкия брой братя. И каква беше причината за осиновяването му? Звездата на Юпитер в появата си в същото колче както и Луната в първия знак [7].

Положението на Слънцето в хороскопа също показа, че той е бездетен, защото Слънцето, свързано с Асцендента, винаги е причина за бездетството. Защо той се включи в бой с роднините си? Поради позицията на Меркурий със Сатурн. Каква беше причината за воднянката и объркано дишане и измененията в живота му, довели до лоша смърт? Поради факта, че и двете светила са под обсада между вредители, с всички звезди във водни знаци [8], Десцендентът е в земен знак и в обсадата между вредители по фигура [9], можем да кажем, че причината за воднянката и обърканото дишане са по-ясно показани във времето въз основа на горното; защото винаги, когато разрушителите заобикалят Слънцето или Луната в точки, това дава причина за лоша смърт.

И не само е необходимо да се изследва горното, но и да се изследва третия, седмия и четиридесетия ден след раждането, при този роден на четиридесетия ден [10] Луната беше в Рак, Марс в Овен и това беше резултат от това, което двама вредители видяха на този ден -Луната, Сатурн от опозиция и Марс чрез дясна квадратура ; тя също причини лоша смърт. И не само е необходимо да се изследва Луната в наши дни, но и как другите звезди са разположени по аналогия с картата на раждане.

Каква е продължителността на живота на този роден? [Луната] сама по себе си беше в градуси от Хороскопа (Асцендента) , следователно е афета. И след като е живял толкова години, колкото са градусите на възхождения на Луната; когато тя отиде към своя квадратура (и това е първият градус на Телец), той ще умре; и когато тя се присъедини към вредителите или Слънцето в градуси между {интервала от градуса от 1 Водолей до 1 Телец}, това ще е причина за кризата [11].

Това е подходът при разглеждане на картата на първия роден под формата, в която Антигон обобщи това накратко от казаното от древните. [1]  

Kroll и Cumont CCAG VI (1903), стр. 67–71

Stephan Heilen Hadriani genitura _ Die astrologischen Fragmente des Antigonos von Nikaia стр.136 и 137

„Хелиос копиеносеца също е в този ред и същия градус“
„Равно с Хелиос копиеносеца са в този ред и същия градус“
варианти за превод S.N.Kovalenko от древногръцки

[2]  

12 знак

[3] обсада тук означава обсада по знак, Сатурн е в предишния знак, а впоследствие Марс е последващ от светилата

[4]

в гръцкия текст “epanaphora”  

[5] има значение повече от един брак

[6]

[7]

[8] в античния подход Водолей и Козирог имат отношения към водата.

[9] опозиция на вредители по знак, около Десцендента

[10] тук е индикация, че четиридесетият ден след раждането също разглежда въпроси като смъртта

[11] {подробна дадена техника дава и Ветиус Валенс в «Антология» Книга 3}

Коментари на Г.Мирски по дадената карта

Антигон от Никея е бил лекар и астролог, живял през втората половина на II в. Сл. Хр. Някои откъси от неговите творби са стигнали до нас, където той прави анализ на наталните карти на така наречените видни хора според него. За щастие астрологът от IV век Хефастион Тебански в своят труд Апотелесматика във втората книга дава по-пълна версия на анализа на хороскопи от произведенията на Антигон от Никея.

Даденият пример е уникален с това, че се явява един от най-ранните примери за разглеждане на натална карта в астрологията

Примерна интерпретация на хороскопа

Анализа на дадения хороскоп показва, че се използва географска ширина в района на съвременна Испания, например 37 градуса и 30 минути северна ширина. Това съответства на четвърта клима по вавилонската система.

Антигон в началото изследва социалния статус на родения и отдава предпочитание на Дорифория на звездите. Тук най-вероятно се използва по-общо определение за дорифория. По-подробно -Птолемей Тетрабиблос III.4 и IV.3. Също така по-сложна версия на определението за дорифория е описана от Антиох Атински. Друг доста силен акцент е върху анализа на положението на Луната и нейните сходящи аспекти в динамиката – въпроси на брака, братя и сестри и други.

 

Хороскоп на 40-я ден след рождения

Тук Луната е в Рак и Марс в Овен. И двата вредителя удрят луната с десен квадрат и опозиция.

По-нататък Антигон определя Луната като афета (светило на сектата в Асцендента) и я придвижва по възхождение до квадрат с наталното си положение. Тук най-вероятно времето за изкачване на знаците за четвърта или пета клима се използва според вавилонската система B (8 градуса на Овен е пролетното равноденствие):

         4 клима време на изгрев на знаците:

                  19 градуса – Риби-Овен    22 градуса 40 минути – Водолей-Телец

5 клима време на изгрев на знаците:

                  18 градуса – Риби-Овен    22 градуса – Водолей-Телец

Най-простият алгоритъм за изкачване на косите изгреви , който не отчита неравномерността на възходящите градуси в един зодиакален знак, е описан от Павел Александрийски. Преместваме Луната до квадрата с натална позиция:

4 клима: 19+22 40 минути +22 40 минути = 64 градуса 20 минути – това примерно са 64 години живот

5 клима: 18+22+22 = 62 години живот

Императора е починал на 63 години (пълни 62 ).

Всъщност това не означава нищо. Подходът на древните, където се разглежда продължителността на живота до квадрата на афета с неговата натална позиция, все още е критикуван от Ветиус Валенс през II век.

Също така, някои детайли относно този хороскоп са описани в книгата Гръцки хороскопи, Ото Нойгебауер, Хенри Бартлет Ван Хосен, № 76 стр. 90-91

Хороскоп номер 2 от Антигон от Никея {предполагаме 5 април 40}

По-нататък той споменава втория роден, както следва. Нека някой да е имал Слънцето в Овен в района на 19 градуса, в терма на Меркурий; Луната в Близнаци на 15 градуса, в терма на Венера; Сатурн във Везни в района на 20 градуса, акроничен {изгрев}; Юпитер във Водолей на 6 градуса в терми на сутрешния изгрев на Меркурий; Марс в Овен в района на 15 градуса, в терма на Меркурий; Венера в Овен в района на 5 градуса в терма на Юпитер; Меркурий в Овен на около 6 градуса в терма на Юпитер (с тези три изглежда, че подлежат на разглеждане); Хороскоп (Асцендент)в Рак на 24 градуса, Десцендент на 24 градуса Козирог, Среда на небето (МЦ) на 10 градуса Овен и долната кулминация (ИЦ) на 10 градуса Везни. Марс, казва той, ще управлява родения [1]. На третия ден Луната ще бъде в Рак, на седмия в Дева, на четиридесетия в Скорпион.

Всеки, който има тази подредба на звезди, ще бъде изключителен сред по-видните , авторитетен човек, който наказва други, много богат заради тригона (със Сатурн и Юпитер и Луната), но тези, които не са несправедливо обвинени заради позицията на Марс и Меркурий в средата на небето (МЦ) се намира едновременно в лъчите на Слънцето и е изключителен поради четири звезди в средата на небето и пренаталната връзка (съвпад), тъй като значителната сила се проявява с пренаталната връзка винаги, когато се появи в точка, особено в Хороскопа (Асцендента) и средното небе (МЦ). И той се оказва небрежен в отношенията с жени и подъл в отношенията с мъжете, защото Марс е с Венера и Меркурий в Овен, което е похотливо {знак на Овен} и защото Венера вижда Сатурн чрез опозицията и в допълнение, защото всички звезди са в мъжки знаци. Сега, след като Слънцето е в екзалтация в средата на небето (МЦ) и има звезди , издигащи се пред него в същия знак, а също и Юпитер във Водолей (тъй като те остават копиеносци до позицията на предстоящия възходящ квадрат), той е направил родения красив и може би много забележим . По същия начин, растящата Луна, в триъгълна фигура на Юпитер и Сатурн, направи местния щастлив и много богат и този, който предоставя много приноси и подаръци на родината си. И нека това не избяга от вашето внимание, както и от факта, че с всички или повечето звезди в собствените си знаци или места, това помага да се създадат достойни и видими хора. Продължителността на живота на този роден е позната от афезиса на Слънцето и от позицията му в квадрата {когато посоката образува квадрат към неговото положение}, защото той е на подходящо място и пренаталния съвпад е възникнал в същия знак.

[1] oikodespotes, тук изглежда, че не се използва владетелят на термата на светило на времето (Меркурий вижда Слънцето), а управителят на знака Марс.

Коментари на Г.Мирски по хороскопа:

Отново Антигон описва определена значима фигура по времето на Римската империя. Тук на картата географската ширина на Северна Африка се използва, за да съответства на градусите на Асцендента и МС, но историческият анализ показва, че този роден вероятно е бил от Южна Испания и вероятно е роднина на Адриан.

      Акцент върху големия тригон Луна-Сатурн-Юпитер. В качеството на Дорифорий ,се използват планети които се издигат пред слънцето (не е ясно за изгорелите планети). Той също така показва, че трябва да гледате планети, изкачващи се пред Слънцето до аспекта от 90 градуса (Павел Александрийски разширява този диапазон до 120 градуса). Слънцето е афета и движение по косо изкачване до квадрат с натална позиция по въпросите на продължителността на живота.

   Хороскоп № 3 от Антигон (предполага се 6 април 113 година)}

        

Следователно е необходимо да се изучават данните на тези родени по този начин и затова той споменава за друг и трети роден , който според него е участвал в унищожаването на своите предци и себе си в диапазона на 25 години живот. Имаше Слънцето и хороскоп (Асцендент) в Овен, Луната в Телец [0], Сатурн в Овен, сутрешна поява след 3 дни, Меркурий в Овен сутрин, Юпитер в Риби сутрин, Венера в Риби сутрин, Марс във Водолей сутрин , Локус Фортуна в Телец. Звездата Марс, според него, управлява роденият [1]. Третият лунен ден в Близнаци, седмият в Лъв, четиридесетият във Везни.

        Този роден беше от известна и изключителна фамилия. Искам да кажа, че бащата и майката бяха най-уважавани, въпреки че умряха от насилствена смърт; той се роди с големи надежди и по това време изглеждаше, че ще дойде да царува, но тъй като безотговорно във възрастта на 25 години, той направи грешка и беше замесен в обвинения, насочени към царските дела, убит е от някакъв старец (замесен в предателство от него) и с членове на неговото семейство, настанени в по-скромни условия {жилищни}.

       Фактът, че той е бил изключителен е поради факта, че Слънцето е в Хороскопа и има копия; че той беше безразсъден e защото Меркурий и Сатурн са в обителта на Марс, както и фактът, че членовете на неговото семейство са умрели заради тази фигура; че е бил нарязан на парчета поради факта, че Луната в Телец [0] е в ампутирания знак и защото Марс хвърля лъчите си към възходящото {11-то място} от Средното небе (МЦ), което причинява вреда на човека, защото Марс в знака с човешка форма {Водолей}; фактът, че той е изпитвал силно сексуално влечение заради Венера и Юпитер; той е бил склонен към боеве поради факта, че Марс се изкачва към Средното небе (МЦ) и Меркурий в обителта на Марс; фактът, че той умря от жестока смърт на 25-годишна възраст, казва той, защото изкачването беше същото [2] (Телец и Водолей, според мен).

Освен това, като се позовава на други карти на родени, той също направи внимателни наблюдения от този вид и според тези карти той казва, че ако Венера е напуснала върха [3], по уникален начин това винаги причинява нестабилност при мъжете в отношенията с жените; но ако Марс се отдалечи от върха, по подобен начин причинява нестабилност при жените в отношенията с мъжете. И казва, че всеки път, когато Луната или някоя от другите движещи се звезди (планети) е в колче, увеличава се по дължина и ширина [4] заедно с една от неподвижните звезди – например тази кралска звезда в сърцето на Лъв на 5 градуса [5 ] – това прави съдбата по-голяма и по-значима; и подобно нещо се случва, когато е на 5 градуса във Водолей [6]. Освен това, ако Луната е паралелно [7] в географска ширина с [едно] на 15 градуса в Телец [8], това прави родените хора богати, пестеливи и велики хора. Окаже ли се на 27 градуса [9], тя също така дава отлични лидери, активни и религиозни хора. Като е успореден на ярката звезда на 30 градуса [10], това дава лидери и отлични адмирали; и подобни неща се случват при 7 градуса на Скорпион [11], той дава приятели на крале или жестоки представители и прави родените рискови и такива, които прекарват времето си далеч от дома, военните. По подобен начин, според него, човек трябва да тълкува и други неподвижни звезди.

Отново казва, че тези, които имат Луната да се сближава с благодетели, отдалечавайки се от неподвижните звезди, тези родени ще бъдат подчинени на тези, които имат Луната успоредно на една от неподвижните звезди по знак. И те не търпят насилствена смърт; някои градуси се отнасят за подчинение, както каза цар Нехепсо в своя общ [трактат]. В случая с родени с малка репутация, ще откриете, че Луната намалява по дължина и ширина и в светлина и се придвижва към вредители, в този случай родените са слаби по тялото си и са готови да приемат атаки по отношение на душите си.

    Освен това, създавайки колекция от книгите на Salmeschoinia [12], той говори по същия начин, както тук. И човек също трябва да изучава деканите, тъй като първият декан на Хороскопа е свързан с раждането; Двадесет и осмият от хороскопа, който кулминира рано, е свързан с поминъка (средствата за съществуване); двадесет и петият, който достига кулминацията на обед, е свързан с болестите; [1] Деветият, който се издига късно на изток, е свързан с наранявания; 17-ият, който се издига на запад, се свързва с брака и съпругите; Осмият, портите на Хадес, е свързан с децата, а този в подземния [колче] е свързан със смъртта. Това са местата, които древните египтяни са използвали за всеки роден.   

[0] до Луната в Скорпион от друг източник, но това е изключено поради третата луна в Близнаци

[1] oikodespotes, по аналогия, както в предишния пример

[2] Телец и Водолей са знаци за равно изкачване. Времето за изкачване на тези знаци е 25 за дадена клима, вероятно. Също като опция може да се използва посоката на Слънцето към секстил с Марс.

[3] {кадентна от МЦ}

[4] { може би това означава връзката по дължина и географска ширина }

[5] Регулус

[6] възможно е Фомалхаут

[7] paraballo, { тук може би това означава да е на същата географска ширина }

[8] Алдебаран

[9] Белатрикс

[10] Възможно е да е Алнилам

[11] възможно Антарес

[12] { древно произведение, което не е оцеляло – ранно елинистично или египетско, вероятно съставено от Нехепсо и Петозирис – най-вероятно от египетски произход} името означава нещо като “Картини”

Коментари на Г.Мирски

Примерна интерпретация на хороскопа

Друг хороскоп на влиятелна личност от времето на Римската империя. Роденият се роди с добър потенциал и възможности, но завърши със жестока смърт. Кюмонт предположи, че този хороскоп се отнася за младият Педания Фуск, който е екзекутиран от император Адриан през 136/137 г., но според някои други източници той е бил на 18 години, а не на 25, както е описано. По реконструкция изпълнението пада на 137/138 година. Първо младият Педания Фуск беше изключен от списъка на наследници на императорския престол, след което се опита да извърши преврат и в крайна сметка беше екзекутиран от Адриан заедно с някои членове на семейството му [1].
При анализиране на продължителността на живота се използва доста прост алгоритъм, който се основава на еднакво изкачване на знаци. Може да се използва и дирекция на Слънцето. Градусите на планетите за съжаление не са посочени тук.

Антигон не дава останалите хороскопи, но от думите на Хефестион можете да разберете приблизително каква логика той използва, когато анализира данните на картите. Тук в допълнение акцентът е върху неподвижните звезди и разположението на планетите спрямо звездите по ширина.
Египетски произход също е интересно споменаване на древното произведение на Salmeschoinia. Това дава някои насоки за това как се е формирала хороскопската астрология.

[1] Hadrian: Empire and Conflict, Thorsten Opper

Превод от руски- група астролози, които работят за възраждането на богатството и знанието на древната астрология. 16.01.2020

СПОДЕЛИ
  • 16
    Shares

Leave Comment