Четирите зли дома

Значението на планетите в тези домове, както са дадени от астролозите от класическия период.

Тези преводи са направени от гръцки и латински от  Джеймс Хершел Холдън, M.A., FAFA.

 

ЧЕТИРИТЕ ЗЛИ ДОМА
ИЗКЛЮЧЕНИТЕ ДОМОВЕ ВТОРИ-ОСМИ, ШЕСТИ -ДВАНАДЕСЕТИ

Противно на мнението на повечето западни астролози от края на ХХ век, които са решили, че в хороскопа няма „зли“ влияния, а само „възможности“ от различен вид, по-голямата част от древните астролози смятали, че 6-ти, 8-ми и 12-ти дом са зли, което означава, че планетите, поставени в тях, са като цяло слаби и че те произвеждат лоши ефекти вместо добри. Втори дом също може да бъде зъл, тъй като добрите планетарни позиции в него като цяло са благоприятни, но лошите планетарни позиции могат да варират в своите ефекти от досадно до фатално. Разбира се, имало е няколко изключения от правилото и някои от древните астролози са по- оптимистични от други, както ще видим по-долу, но като цяло 6-ти, 8-ми и 12-ти дом и планетите в тях посочиха злощастни събития и дори благотворните планети във 2-ри дом не били считани за напълно добри от някои древни автори.

Основната причина за недоволството, което тези домове са получили, е че те са „без връзка“ с Aсцендента, т.е. те не формират нито един от класическите аспекти-секстили, тригон, квадрат или опозиция. Втората причина е, че три от четирите дома дават нещастни характеристики за живота- болест, смърт и тайни врагове – и втори дом, който управлява поминъка, също може да показва бедност и липса на препитание. Обичайните значения на четирите дома са както следва.

Втори дом разкрива способността на родения да остане жив, като тук най- важния фактор са неговите доходи. Следователно неблагоприятното влияние във втори дом намалява или дори унищожава доходите му и съответно неговата жизненост и възможност за живот.

Шести дом представлява състоянието на неговото здраве и социалните му притежания (в старите времена неговите роби); следователно неблагоприятното влияние в 6-ти дом прави родения болен и му създава неприятности от по- нисши от него хора.

Осми дом е домът на смъртта; следователно, неблагоприятното влияние на 8- ми дом носи ранна, внезапна, болезнена или насилствена смърт.

 Дванадесети дом е домът на тайните врагове и ограниченията; следователно, неблагоприятното влияние в него създава неприятности от тайните врагове на родения, а също така показва възможност за лишаване от свобода.


Трябва да се отбележи, че тези четири дома са в две групи – 2-ри и 8-ми, и 6-ти и 12-ти. Някои от древните писатели отбелязват, че планетите в един дом също могат да повлияят на делата, обозначени от противоположния дом.

Френският астролог от 17-ти век Дж. Б. Морин подчерта този факт, особено в случаите, когато домът е празен, но в срещуположния дом има планети. Следователно, малефикът (малефици са Сатурн и Марс, но в днешно време това са и Плутон и Уран) във 2-ри дом упражнява своето негативно влияние не само във втори дом, но и в осми, като по този начин дава своите зли влияния както върху родения, така и върху начина на неговата смърт. И обратно, един малефик през 8-ми дом може да показва както насилствена или зла смърт, така и да оказва влияние върху неговите финанси. По същия начин, планетите в 6- ти или в 12- ти дом могат да повлияят и на двата дома.
Очевидно малефиците Марс и Сатурн, са по – лоши от останалите планети; но дори добрите планети не са
неизменно добри, тъй като влиянието им може да причини загуба или нараняване чрез излишък от характерното им действие. Оригиналните гръцки астрологични трудове, съдържащи значенията на планетите в домовете, са тези на Нехепсо и Петозирис от втори век пр.н.е.

Изглежда, че има и друг стар комплект, приписан на Хермес. Някои от астролозите, писали в последната част на класическия период, са имали достъп до онези стари книги и голяма част от техния материал вероятно е извлечен от тях, въпреки че всеки астролог префразира или преформулира значенията от светлината на собствения си опит. Древните са били съгласни, че планетите действат най-характерно и силно в кардиналните домове и че влиянието им е по-слабо в следващите домове и най-слабо от всички в кадентните домове.

Най-ранният астрологичен писател, чието произведение съществува и който дава значението на планетите в домовете, е Доротей Сидонски, живял през първия век. Но в своята книга, наречена Петокнижието той дава само специфичните влияния на планетите в ъгловите домове.

Следващият писател е Веттий Валенс от Антиохия, живял в Александрия, Египет, около 165 г. от н.е. Той дава може би най – слабо оптимистичното описание на влиянието на планетите в разглежданите четири дома.
Значенията от книгата му Антология са дадени по-долу.

Следва римският сенатор от четвърти век Юлиус Фирмкус Матернус, който пише на латински, но която книга е превод от други по- ранни текстове на гръцки астрологични трудове.

Описанието за планетите в домовете в неговата книга е много подробна. Освен, че прави разлика между малефичните планети и добротворните, той взема предвид и тяхната секта. Съобразява се с това и дали планетите са сутрешни звезди или Веспиртин, тоест вечерни звезди. Всички значения са дадени в неговата книга.

Поколение по-късно се появява и астрологът

Павел Александрийски, чиято работа  „Въведение в астрологията“ също се основава на по-древни книги, като включва и някои произведения на Хермес. Неговите значения са кратки, ала и по-оптимистични от
останалите.

Последен сред гръцките автори от класическия период е астрологът от началото на шести век египтянинът Риторий, чиято астрология ”Компендиум по астрология”  която ни разкрива две значения на планетите в домовете. Те очевидно са извлечени от два различни източника. Единият е Фирмикус Матернус, въпреки че там дава много кратко описание, а за другото значение, което дава не бих могла да се досетя откъде е извлечено.

Накрая е и книгата на Хeрмес Трисмегист,( двата тома на Либер Херметик се превеждат в момента на български език) която вероятно е компилация, написана през шести век, от няколко по-ранни гръцки източника. Заглавието е погрешно, тъй като малко от тази книга ни препраща директно към произведение, потърдено, че принадлежи на Хермес. За съжаление гръцкият текст е изгубен и книгата е известна само чрез латинския си превод от XII или XIII век, оцеляла в един единствен документ MС от XV век (и частичен френски превод от XIV век). Извадих онези параграфи, които конкретно споменават 2-ри, 6-ти, 8-ми или 12-ти дом от главата за насилствената смърт.

Можем да споменем и Яванай Така (Гръцка астрология!). Това е Поема от трети век от индийския писател Сфуджидвая в превод от санскрит от втори век, направен от Яванесвара от неидентифицирани гръцки астрологични текстове. Това произведение е основен санскритски труд, който въвежда зодиака и гръцката хороскопска астрология в Индия.


Но значението на планетите в домовете разчита главно на природата на планетата, а не на природата на домовете. Значенията могат да бъдат прочетени в изданието на Дейвид Пингри в превод от санскритския текст. Списък на публикуваните текстове на посочените тук произведения е даден в Библиографията,която е в края на тази статия.

Ветиус Валенс АНТОЛОГИЯ Книга II Глава 15.

Втори дом, наречен Портата на Хадес.
Този, който идва след Асцендента – в този знак бенефиците не помагат в нищо, а малефиците обозначават мързеливи хора, които са ощетени и тези, които са нетрудоспособни, [с това състояние], продължават през целия си живот до края. И ако Локус Фортуна е в знака и малефик управлява Локус Фортуна или Асцендента, това произвежда пазители на мъртвите (гробни пазачи), които прекарват живота си извън портите на града.
Тогава звездата Сатурн, разположена в този дом, управляваща Локус Фортуна, прави родените бездуховни, болни хора и онези, които са лишени от свобода, такива са, докато не изпълнят времето дадено на самата звезда.(българският читател няма какво да мисли какво е това време, това са периодите на планетите, като Сатурн има 30 години, Марс 15 и така нататък.) И когато [звездата] Юпитер е в този дом, те консумират имуществото си до края му, така че да не остане нищо от него; деца наистина им се дават, но не за щастие.

И когато [звездата] Марс е във втори дом, ако той управлява Лота [на късмета] или AC, [това прави] родените обидчиви, вероятно ще претърпят загуба, и които са възпрепятствани [в действията си], а някои също стават пленници, но след това са освободени; и ако Лотът на късмета е намерен да бъде в същия този знак и те са в един и същи градус или знак с Марс, той произвежда затворници, които прекарват целия си живот в затвора или живеят в затворите.

И ако Слънцето е в знака, управляващ Лота [на късмета] или AC в своя собствен дом или в местата на Сатурн роденият губи своето зрение във времевите периоди на Марс и той се лишава от бащиното си наследство и ще бъде просяк.

И ако [звездата]Венера е в знака и управлява Лота [на късмета] или AC, това ще означава някакво обичайно, вулгарно занимание, особено наистина, ако се намери да бъде сутришна Зорница или източна.
И ако [звездата]Меркурий присъства в знака и ако наистина е изгорял в слънчевите лъчи, той обозначава глупави и неграмотни личности и, ако е владетел на втория лот (който се нарича този на Духа), прави глухи и неми лица; но ако е ориенталски (източен), той създава дребни хора, които се опитват да се занимават с неща, които не са научили, но са способни да учат.

И ако Луната присъства в знака, със Сатурн в AC, тя произвежда следното: зрението ще страда от катаракта или някаква непрозрачност на очите.

Планета е под слънчевите лъчи, когато е на по-малко от 15 градуса от Слънцето, преди или зад него. В това положение тя обикновено е невидима; следователно влиянието на звездата е затъмнено или затруднено от близостта ѝ до Слънцето.


Глава 11.Шести дом на Марс.

Класическите астролози възлагат на всяка от планетите по един от небесните домове (тези места са така наречените “радости” на планетите). Марс получи шести дом за неговата радост. Ако бенефиците имат шанса да бъдат в този дом, роденият губи всичко, което придобие, и имуществото си, с помощта на което е оцелявал. Той понася по- малко загуби и беди с напредване на живота си. И когато Слънцето е в този дом и управлява Лота на късмета или AC, кара роденият да бъде осъден от велика сила и ако [звездата]Сатурн [е там], той ще бъде бродник и човек, готов да се засегне винаги, и той ще избяга от собствената си страна, успявайки да живея, но [само] с трудности.

И ако [звездата] Юпитер управлява Лота [на късмета] или AC, той ще загуби прехраната си в [стремеж] към публичния бизнес; и ако [звездата] Венера е там, въпросите, свързани с жените, ще доведат до загуби, а [родените] също стават непривлекателни за жените, без да имат никакво приятно усещане; и ако [звездата] Марс участва, Марс означава наранявания и болести, включващи частта от тялото, обозначена със знака, а също така прави леки въоръжени войници, просяци, и които слагат край на живота си.
И [звездата] Меркурий, управляваща Лот [на късмета] или AC, прави хора, които са недобросъвестни, крадци, клеветници и онеправдани сред обикновените хора; и ако Луната също е там, той ще бъде роб и безсилен, ако наистина останалите не са с Луната, защото тя може, когато всички звезди са добре поставени и ако[само] Луната има шанс да бъде поставена зле, прави хора с добър ранг.


ГЛАВА 9. ОСМИ ДОМ НА СМЪРТТА

Когато благодетелите (Юпитер, Венера) присъстват в този дом, те са неефективни, слаби и не са продуктивни за своите добри неща; но ако те също са владетели на AC и лота [на късмета], те могат да бъдат значително по-неефективни и ненормални. Но ако малефиците са там, управляващи Лота [на съдбата], [родените] стават бродници; и ако някога придобият нещо, го губят.

Но ако Лота [на късмета] попадне в този [дом], и малефиците са там и управляват Лота [на съдбата], роденият е нуждаещ се, неспособен да се облече; и ако те също управляват AC, той ще бъде нещастен през целия си живот.

И ако владетелят на Лота [на съдбата] или на AC също е под слънчевите лъчи, роденият ще протегне ръцете си и ще проси.
(Домът не дава своите добри ефекти. И когато имаме три планети, които попадат в този знак, т.е. Управителят на Асцендента, управителят на Фортуна и управителят на Духа, това прави родените нещастни и онези, на които им липсва храна, а мнозина стават просяци.)

Но ако [звездата] Меркурий е сама в знака и той
управлява ума, откъдето е призован Духа(има се предвид, ако Меркурий управлява точката на Духа и се намира в осми дом) прави глупаци и прости личности и тези, които са възпрепятствани в речта си и неграмотни; и ако [владетелят] на Лота [на съдбата] също е там, заедно с глупостта, той ще бъде и нуждаещ се, особено ако има шанс да бъде под слънчевите лъчи.

И ако при всички тези позиции по този начин малефиците са [също] там, той ще бъде глух и тъп. И само Луната, когато увеличава светлината си, сякаш се радва на този знак; но ако [звездата]Юпитер е в 11- ти дом, [той ще има] късмет, с добри правомощия за печелене и много деца; и ако Юпитер е също владетел на Лота на съдбата, [той ще бъде] богат и щастлив; и ако [звездата]Меркурий също идва заедно с Юпитер, [това прави] царски администратори и тези, които се радват на децата си.


ГЛАВА 5. ДОМЪТ НА ЗЛИЯ ДЕМОН. РАЗЛИЧНИ КОНФИГУРАЦИИ


(12-ти дом. Гръцката дума daimnоn означава „бог“, „дух“ или „божествена сила“; следователно значението на тази дума е разширено до „съдба“, „орис“ или просто „късмет“. Днес тази дума има друго значение за хората. Така злият демон е домът на лошия късмет или съдба. Следователно това е бил и дом на малефика Сатурн (вж. 6-ти дом, който е домът на Марс).
Ако малефиците се намират в този дом, създават наранявания и се получават бедствия, и особено ако са в собственото си лице, (планета е „в своето правилно
лице“, когато има същия аспект към светилата Слънцето и Луната, както знаците, които управлява, имат към знаците (Рак и Лъв), които са управлявани от двете светила) и ако Лотът на късмета е там и един от тях е негов владетел, той никога няма да помогне в тези събития. Защото враговете се генерират от началото още от наталната [позиция]; подобно е също и за добротворците.

 

  ЮЛИУС ФИРМИКУС МАТЕРНУС – МАТЕЗА

Книга III [Планети във втори дом]

Когато Сатурн държи 2-ри дом от Асцендента, това дава тежки заболявания и най -големите загуби. Той е и убиецът на съпругата и децата си(нима днес няма такива случаи) и подбудител на най -големите и най-чести смущения, а също така разсейва както бащините, така и майчините материални притежания. Това положение прави родения по-бавен във всичките му действия и показва постоянни телесни слабости. Но ако, поставен по този начин Сатурн, Марс се намери под който и да е ъгъл в хороскопа и е в аспект към Слънцето чрез квадрат или опозиция, или ако е в аспект към растящата Луна, по подобен начин, това положение ще направи родените нещастни и бедстващи, бедни и които ще си наранят телата от дневната работа.
Но ако Сатурн е във втори дом през деня, т.с., в дневна карта, бавно и постепенно той ще увеличава бащиното наследство, но това кара родените да са потайни,
незабележими и бедни духом, те винаги отричат нещо за себе си. Но средствата за препитание са им предоставени от някакви активни действия или от някакъв бизнес, включващ влага.
Юпитер, поставен във 2-ри дом от AC, обозначава наследство от хора, които не са роднини на лицето и то ще бъде осиновено от хора, които не са му роднини; освен това, това той ще даде собственост на големи количества движими имоти и най-голямо притежание, ако Меркурий е добре разположен и направи добър аспект към него.

Но ако с така поставен Юпитер и по този начин образува аспект с Меркурий, Марс или Сатурн и този аспект е от която и да е част на хороскопа, това често променя състоянието на родения и така, такъв човек, ще бъде прехвърлен от добри действия към лоши действия; и този, който има Юпитер позициониран по този начин, винаги ще бъде променлив, изобилстващ от голямо разнообразие през целия си живот, така че той ту ще изобилства от богатство, ту ще е потиснат от тежестта на бедността.

Марс, поставен във 2-ри дом от AC, ако се намира в този дом през деня, означава най-големите злини и големи нещастия, особено ако е Зорница; защото това ще даде на родения да бъде отчужден от родителите си и от собствения си дом и винаги да се скита из чуждите земи.

Но ако с така поставен Марс и растящата Луна е с него или е поставен в опозиция или квадратен аспект към нея, Луната ще направи родените мудни, слаби лица, които често получават рани от желязо(операции, а може и нараняване); освен това ще го изтощи от студ или от рани, получени от четириноги. Нещо повече, това ще накара някои от родените да бъдат изоставени(осиновени или просто оставени на природата след раждането); често прави родените пленници или лица, които са привлечени от
свободата в сервитут(сервитут- средство за пълноправно използване на недвижим имот ); освен това, те винаги ще бъдат възбудени психически и поставени в най- трудните ситуации.
Но ако Марс е поставен така, а Юпитер прави добър аспект към него и Юпитер е в своя дом или собствени терми, те ще избягат от всички опасности, или са освободени от плен, и чрез сервитут те си добиват отново свобода; но понякога няма да имат онези неща, които са необходими за живота.
За разлика от повечето астролози, Фирмикус дава значенията на планетите в домовете в планетарен ред; тоест той отделя отделна глава на всяка планета и
дава значенията ѝ в няколко дома. Когато използва думата изложени/ изоставени, Фирмикус има предвид, че детето е оставено на стихиите, понякога такива деца са били осиновявани от бездетни семейства, а друг път са били изяждани от кучетата, като са оставяни извън портите на града.
Но ако бъде намерен по този начин през нощта, това прави войници или спортисти, но е свикнал да ги завладява с готовност в продължителни опасности. Освен това опасностите подхождат по подобен начин [дори] ако Юпитер и Венера, както казахме по-горе, са свързани с него с добър аспект.
Слънцето, поставено във втори дом от AC, ще направи тези, които търсят [да придобият] лична собственост чрез собствените си усилия, и през целия си живот ще
са приятни и добри. Но това прави същите тези хора безпредметни и краткотрайни и това ще ги накара да се заплитат в различни нещастия и които винаги са в собствения си живот изстрадали от различни ужаси на терор. Но ако със Слънцето, поставено в този дом, Венера и Юпитер правят добър аспект към него, или чрез тригон, или секстил, или ако са поставени заедно с него, това ще даде някаква внезапна полза и някакво значително увеличение на щастието; защото това ще накара ниско лежащите и изоставени хора да получат повишение на достойнството си. Но това е обозначено за тях заедно с голям труд и с най-голяма пречка и с доброволната жертва на личното им имущество. Следователно, който притежава Слънце по този начин, не трябва да се стреми към нищо, не трябва да се осмелява да прави нищо, тъй като той трябва да знае, че със Слънцето, поставено по този начин, той е възпрепятстван във всичко.
Венера, разположена във втори дом от AC, ако тя бъде намерена по този начин в нощно рождество, тя създава откриватели на велики изкуства и хора, изобилстващи от богатство, но които често са обвинявани в скандални деяния и тези, на които щастието постепенно се променя, които са приятни и възхитителни да [удовлетворяват] своите любовни желания.
Но ако е била открита в този дом през деня, това означава най-големите трудности и късен брак; тя също подбужда съдебни дела с някаква жена; някои също стават вдовци от ранната смърт на съпругите си.

Но ако с така поставена Венера Слънцето или Сатурн я разглеждат чрез квадрат или опозиция или са поставени с нея, това ще направи родените стерилни и тези, които са неадекватни в извършването на сексуални действия и които никога не се женят за жена, и които винаги участват в любовни отношения с момчета. Но тези злини са обозначени по-силно, ако Венера се намери по този начин в дневно раждане в дома на Сатурн или Марс, или Меркурий или в техните терми.
Меркурий, поставен във втори дом от AC, ако се установи, че е Зорница, ще направи неясни хора с нечестиви умове, неподходящи за знанието на буквите и човек, който е лишен от всякакви средства за живот. Но ако в този дом е Вечерница и това е нощно раждане, това ще направи лихвари, бизнесмени или онези, които поддържат грижата и управлението на нещата на други хора. Но ако това е било в дневно раждане, това прави филолози или специалисти в трудоемки писма(може би преводачи или хора работещи с документи), и тези, които не искат тяхната природа да се сравнява с тази на останалите хора; защото те ще се стремят към всичко, което обучението, получено от официалното образование, не им е предало; въпреки това Меркурий прави онези, чийто живот е нещастен и които винаги живеят [справяйки се] с различни видове
недоимъци. Но ако Юпитер прави някакъв вид аспект на така поставения Меркурий или ако Юпитер е намерен с него и Луната е свързана с тях в добра конфигурация, това прави тези, които отговарят за големи и известни места, но които нямат върховната власт и в действията си и са подчинени на властта на друг човек. Нещо повече, това прави онези, които ръководят големи дела [напр.] прави тези, които контролират кралските ресурси чрез собствена насока и които имат всички кралски приходи и съкровища, поверени на собствената им добросъвестност и посока; но тази тяхна щастлива ситуация ще бъде прекратена бързо.
[Фирмикус сам дава специалните ефекти на Меркурий и друга планета, когато са обединени в същия дом.]


Слънцето и Меркурий частично позиционирани във 2-ри дом от AC означават увеличаване на личното имущество и командна позиция над активите на другите.
Меркурий, позициониран заедно със Сатурн във 2-ри дом в дневно раждане, ще направи билкари, лекари и такива, които се грижат за здравето на хората, но също така богати и известни в действията си. Освен това, според качеството на знаците, те ще бъдат оратори или бизнес мениджъри на силни хора.
Но ако бъдат намерени в този дом през нощта, Слънцето и Меркурий ще направят родените просяци, бедстващи хора, лунатици или храмови служители; често също ще бъдат обвинени в престъпления и ще бъдат поставени под стража; въпреки това, те винаги скърбят и са бездетни и слаби в някаква част на тялото или страдат от някои дефекти.
Меркурий и Юпитер, заедно разположени във 2-ри дом от AC в дневно рождество, ще направи родените наследници на имуществото на хора, които не са роднини на лицето, тези, които са осиновени от непознати, тези, които стопанисват много стопанства и които съхраняват продукцията, и тези на които с течение на времето се дават най-големите увеличения на доброто състояние.
Но ако бъдат намерени така през нощта в този дом, те ще направят родените скулптори, които нямат вечен късмет и които хода на живота много често разочарова.
Меркурий, позициониран заедно с Марс във 2-ри дом от AC, кара родените да бъдат изложени на открито и ако те бъдат отгледани, те ще станат бегълци по някаква
причина; те често стават изгнаници, понякога също пленници; като цяло ще ги накарат да се съблекат голи по предписание. Някои от тях са засегнати от тежки
заболявания или сериозни телесни дефекти, те ще дадат на други от родените да умрат насилствено, особено, ако аспектира Луната, когато тя е пълна със светлина.
Ако те бъдат намерени по този начин през нощта, те ще направят родените с лош ум злосторници, неясни и необмислени и тези, които са измамени във всичките си
действия, това ще направи тези, които имат много видове действия, защото те ще да бъдат или данъчни администратори, или събирачи на данъци или шпиони. Това прави някои да имат разбъркан ум или да са луди.
Меркурий и Венера, позиционирани заедно във 2-ри дом от AC в дневно рождество, ще направят тези, които извършват много работа, и тези, които са наети за благородни действия, те са постоянни винаги, възхитителни и приятни хора както в живота си, така и в своите навици, но стават пияници и похотливи.
Но ако в този дом се окаже, че Венера е зряла(хелиакално изгряла или висико на хоризонта?), тя ще направи тези, които търсят лична собственост чрез собствените си усилия, щастливи хора, грамотни и показващи някакво образование по музика, весели и честни и известени с великолепието на своето очарование. Но ако в този дом с Венера е установено, че е веспертин /Вечерница/ в нощно рождество, това означава голямо богатство и с течение на времето тя ще увеличи богатството възможно най- много, защото родените ще бъдат принцове на районите, те ще отговарят за законите и онези, на които е поверено управлението на най-големите провинции. Други ще намерят нещо, от което получават началото на своето добро състояние; наследствата от най-голям размер се
отдават на други.
Луната, разположена във 2-ри дом от AC в нощно раждане, ще направи известни личности [въвлечени] в забележителни действия, но луксозни и отдадени на
възхитителните радости на удоволствието и тези, на които с течение на времето, ще им се увеличават средствата. Но ако се намери в този дом през деня, тя или убива родителите му незабавно, или го отделя от родителите, или кара родителите му да бъдат разделени чрез развод и това намалява стойността на личното му имущество с различни видове загуби; други, които имат Луна по този начин, са заети в непрекъснати пътувания и те разделят собствените си действия между много места; но това прави техния живот да бъде такъв, че да са подвластни на някаква сила. Но ако тя е в този дом намаляваща и Сатурн е позициониран в градуса или в знака на AC, това предизвиква слепота от внезапни рани в очите. Но ако с така разположената Луна Марс е намерен в градуса или в знака на AC, той ще причини болки в ставите, или дислокации, или фрактури; други той изтощава с непрекъснатата болка от хемороиди.


[Планетите в Шести дом]

Сатурн, поставен в 6-ти дом от AC, разсейва цялото лично имущество, тъй като винаги е лошо поставен в този дом. Той също дава болести, особено ако намаляващата Луна е свързана с него или ако докато намалява, тя я в аспект опозиция или квадрат;
това ще направи родените нещастни, непочтителни, хаотични личности, които никога не могат да останат на едно място. Освен това, ако Марс също аспектира Сатурн, поставени по този начин чрез квадрат или опозиция, или ако той е бил с него в същия знак, той ще създаде скрити болки в тялото, или дизентерия, и ако никой аспект от благотворна звезда не смекчава поставени по този начин, това ще направи родените да загинат от тези болести.


Юпитер, поставен в 6-ти дом, означава най-големите злини, защото често кара родените да бъдат  изложени/изоставени/, но по-специално ако, докато е позициониран в 6-ти дом и това е владетелят на знака, в който е поставен AC или MC, особено ако е в нощно раждане, и ако аспектира Слънцето, или Сатурн, или Марс от опозиция, и ако по този начин е поставен в аспект с намаляващата Луна с квадрат или ако намаляващата Луна е с него в същия знак. Но ако, поставен по този начин без аспект от малефиците, той получи светлината на растящата Луна, онези неща, които казахме, ще бъдат смекчени до известна степен; и създава златотърсачи или такива, които
украсяват дрехи със златни нишки; а понякога създава сребърници. Но въпреки това, дори ако съдбата е подарила тези изкуства, пак ще дава на родените чести загуби.
Този дом, тоест шести, има значение на злото и затова, която и да е звезда попадайки в него, ще дава злини по вина на самия дом, а не по вина на планетата.


Марс, поставен в 6-ти дом от AC, обозначава много злини, защото това ще навреди на децата [на родения] и ще даде неравномерност в живота му; [и] той обозначава заболявания, а именно в съответствие с естеството на знаците, за криви знаци(кривите знаци изгряват така на хоризонта и затова се наричат така, това са например Козирог и Скорпион)това дава на родените ранна смърт, понякога те получават гърчове. В този дом се установяват дефектите на всички болести, ако в този дом е намерен някакъв съвпад и ако Марс е позициониран в този знак.
Слънцето, позиционирано в 6-ти дом от AC, обозначава много злини, защото то винаги ще убива и ще даде сериозни и хронични заболявания. Но ако Слънцето е
поставено по този начин, а Марс е намерен в AC, той със сигурност ще създаде обществени действия; и често нанася рани от желязо на родения; и това ще даде баща
му да умре от лоша смърт, или да умре рано, или да бъде осъден по някаква причина; но също така прави всичките му активи да бъдат изгубени по различни начини, но само, ако със Слънцето, позиционирано в 6-ти дом, намерим, че в 10-ти от AC, т.е. на МС, не е намерена нито една звезда.
Защото ако със Слънцето, позиционирано в 6-ти, някоя звезда държи 10-ти дом, т. е. MC, това ще даде богати, заможни личности и онези, на които най-голямото щастие се предоставя чрез наследяване на техните бащи.

Но ако със Слънцето, позиционирано в 6-ти дом, в МС не е поставена нито една звезда, но Юпитер и Венера са били намерени със същото Слънце в 6-ти дом, каквото и зло да бъде постановено, се смекчава и цялата злост на лошото състояние е предотвратено.


Венера, позиционирана в шести дом от AC денем и нощем, ще даде на жените нисък социален статус, или вдовици, или осакатени и никога не се подчиняват на съпрузите си, но само,ако в МЦ не се намери нито една звезда.
Но ако една жена има звездата Венера в 6-ти дом на хороскопа, тя ще изпита големи трудности и големи опасности от раждането; тъй като тя често ще абортира, или ще роди с трудност, така че от вътрешността на утробата си да бъде изрязан плод от лекарите. Но ако с Венера в 6-ти дом и в нощно раждане и някоя звезда се намира на МЦ, тя ще даде удоволствие, превръщайки ги в хора, които са влюбени в съпругите си, и тези, чиито съпруги им носят късмет, и всичко, което те искат получават.
Но ако Венера е била позиционирана без връзка с ъглите и малефичните звезди, които са били позиционирани под ъглите, правят силен аспект към Луната, това ще направи тези, които са родени, да бъдат изоставени от родителите си.

Меркурий, поставен в 6-ти дом от AC, ще накара [родения] да придобие най- голямото богатство за себе си, било от наученото владеене на собствената му реч, или от практиката на закона, или от бизнеса, или от даровете на боговете, особено ако с Меркурий поставен по този начин, друга звезда е намерена в десетия знак от AC.
Но ако в 6-ти дом в нощно рождество се установи, че е Меркурий е Зорница, той прави родените преводачи, рибари, кокошкари, [и] скулптори, ако с Меркурий поставен по този начин, в 10-ти дом на хороскопа е намерена някоя звезда. Но ако тя е била позиционирана в 6-ти дом в нощно рождество, а 10-ти дом от AC няма звезда, това прави недоброжелателни, злонамерени лица, които дават лоши съвети, крадци и тези, които желаят чуждите неща, завистливи с неспокоен ум и онези, които се радват на нещастията на другите хора, информатори и тези, които преследват своите закони и собствените си отношения с истинска омрази; това прави бавни и психически неуравновесени хора и онези, на които се възлагат всякакви злини.
Но ако в този дом е намерен Меркурий като Вечерница, той ще направи родените мъдри, сериозни, потайни личности, които отговарят за сметки, или мерки, или житни зърна, или складове, или оборудване, или бизнес сделки, от които дейности получават голяма печалба.

Но ако по този начин Меркурий бъде заедно с Луната, това ще направи родените секретари, или съдии, или в правителствени власти, или в Сената, или тези, които
заемат длъжност с императори и имат някаква отговорност, или които са назначени да ръководят делата на собствения си директор според собствените си устройства, особено ако с Меркурий, поставен по този начин, Луната или някоя друга звезда притежава 10-ти дом на хороскопа.
Меркурий, партилен (в един и същ градус) със Слънцето в 6-ти дом от AC, ще направи родените невежи, роби, хора на труда, [и] мудни лица и тези, чиито бащи са неизвестни, останали сираци заради [смъртта на] техните родители, бавни в действията си и онези, които не могат да постигнат нищо, ако в 10-и дом от AC не е намерена нито една звезда.
Но ако някоя звезда е била намерена в 10-и дом от AC, ще даде различията на богатството, благородно раждане и слава [върху тях], особено ако в 10-ти дом е била
открита благодетелна звезда.

Меркурий и Сатурн позиционираха частично в 6-ти, и 12-ти дом от AC означават същите тези неща по подобен начин. Защото, ако бъдат открити през деня в тези домове, те ще направят онези, които знаят много неща, силни в познанието на тайните изкуства и които искат да знаят всичко, но злонамерени и завистливи, и онези, които участват в пороци и болести. Но Сатурн и Меркурий, поставени през нощта в 6-ти и в 12-ти дом, ще направи създатели на фалшиви документи, нечестиви, злонамерени, отровители, но които винаги са замесени в най-големите злини и най-големите трудности.

Но ако Марс денем или нощем направи някакъв аспект, квадратен или опозиционен на Меркурий и Сатурн, така позиционирани, това ще направи хора, замесени в
неизбежно зло, които са наказани с укор на обществена смърт.
Меркурий и Юпитер частично позиционирани в шести дом през нощта и деня означават едни и същи неща по подобен начин, ако се окаже, че са Зорници, защото те ще направят онези, които по всички бизнес въпроси са способни и разумни, [и] които отговарят за всякакъв вид съдебни дела или конкурси и ревизия на публичните сметки, или правителствени сметки, или финансови транзакции, или някои религиозни въпроси, така че те ще имат най-голямото богатство и даровете на боговете, особено ако с тези планети поставени по този начин, има коя да е звезда, позиционирана в десети дом от AC.

Но ако Луната е поставена по този начин, така че да се свърже с тях в аспект, когато е поставена в десети дом от AC, те ще бъдат богати, заможни личности, господари с много пари или много злато и тези, които постигнат най-големи плодове на притежания, щастливи, преуспяващи и онези, които уреждат действията на крале от собствено ходатайство, надзиратели на кралските зърнени складове или на съкровищни средства, отговорни за провинциите и градовете.
Но ако това е дневно рождество и с Юпитер позициониран с Меркурий в 6-ти дом от AC, това ще направи тези, които са посредствени както в живота, така и в личното си имущество и действия. Но ако те бъдат открити по този начин през нощта, те произвеждат тълкуватели на бизнес сделки и рибари, или авгури, или скулптори, или тези, които винаги са обременени с трудоемки задачи, или тези, които изпълняват слугински задължения, или тези, които се занимават с такива професии като включващи лоши миризми и бедни с голяма мръсотия, т.е. Или такива, които обработват кожи или обущари, или мелничари, или вълнени работници или професии, подобни на тези, в които има прах, мръсотия и миризма.

Меркурий и Марс частично позиционирани в 6-ти дом, същото означава и 12-ти от AC, те обозначават едни и същи неща по подобен начин; защото ако са били позиционирани в тези домове през деня, те означават заболявания и най-големите телесни дефекти. Освен това те ще накарат [родените] да бъдат поставени под стража, също така и да се запознаят със затвора и да бъдат осъдени, поради някакво обвинение; или те са иззети, или срещу тях има повдигнати обвинения, или подлежат на съдебни дела заради лъжливи измами и обвинения; защото това ще им се случи от роби и чрез роби, или от хора с нисък произход, или от тези, които са поставени в ареста, поради някакво престъпление, те са иззети или обвинени и те загиват с най- големи мъки и най-голямо насилие и жестокост, особено ако разположени в тези домове, те аспектират Луната по някакъв начин.
Но ако Меркурий е бил позициониран с Марс в 6-ти или в 12-ти дом от AC, това прави тези, които са заплетени в много дългове и пари, заети при лихвари; това ще ги
направи да са умствено разстроени, да изпадат в безсъзнание и да страдат от магии. Те също така произвеждат лица, които са мудни във всичките си действия и обозначават най-големите обвинения и сериозна завист, но тези неща идват от роби
или заради роби. Други ще бъдат мъчители на роби, така че да ги изморяват или с глад, или с капани, или с изтезания, или с непрестанни искания за работа. Но тези, които имат Меркурий с Марс в тези домове, никога няма да продължат да действат, защото ще прехвърлят [усилията си] от едно действие в друго.

Меркурий, намерен заедно с Венера в 6-ти дом от AC в дневно рождество, обозначава изобилие от активи от сметки или бизнес сделки, или от изчисление, или
от образование, или от дара на боговете, особено ако с тези позиционирани по този начин в 6-ти дом, някоя звезда е намерена в 10-ти дом на хороскопа; но те получават жена /любов с трудност, защото те ще бъдат похотливи и неуважителни по някакъв начин поради това.

Но ако в този дом Венера е намерена Зорница в нощно рождество, в името на брака, те ще се сближат със слугински момичета, или вдовици, или леки
жени; но те ще имат трудоемки и слугински действия и около вода, ако при тях, поставени по този начин, в 10-ти дом от AC не е намерена нито една звезда.
Но ако има такава, това ще направи тези, които получават много неща със собствените си усилия, защото те ще бъдат пътешественици, бизнесмени, капитани на кораби, моряци или производители на злато.

Но ако в той дом с Венера е установено, че тя е Вечерница, това ще направи родените мъдри, талантливи личности, музиканти или органисти, или бояджии на[различни] цветове, или продавачи на подправки, скъпоценни камъни, или перли; това ще накара някои от тях да бъдат парфюмеристи или откриватели на лекарствена козметика; така позициониран, той също често прави тези, които отговарят за металите, така че от тези дейности да получат най-големите основи на богатството.


[Планетите в осмия дом]

Сатурн, позициониран в 8-ми дом, ако го намерим там в дневно раждане, дава увеличение на богатството на родения, но това става постепенно с възрастта; за някой,
който има позициониран в този дом Марс или в знака на Марс, това означава пари от смъртта на хора, които не са му роднини. Но ако е намерен в този дом през нощта, това дава загуба на наследство, особено ако Луната аспектира от квадрат или опозиция и ако в това положение Сатурн и Луната са разположени в дома на Сатурн, който прави аспект.
Но ако Марс разглежда Луната по този начин, разположена със Сатурн от който и да е дом[в хороскопа] и от какъвто и да е аспект, това дава насилствена смърт на родените. Но ако не Марс, а Юпитер разглежда Луната и Сатурн, така както казахме, ще направи добри хора с добър живот и репутация, но винаги нестабилни в отношенията си със съпругите си. Освен това, добър аспект е тригон или секстил.

Юпитер, поставен в 8-ми дом от AC, често унищожава богатството на [родения] и прави най-големите врагове и често въстания от хората и [лица], винаги заети в
нечестиви действия; той също прави ниско родени хора и тези, проявяващи глупав гняв, нелепи лица и онези, чиято лудост преминава в безумие, особено ако с Юпитер поставен така, звезда от мъжки пол притежава какъвто и да е ъгъл в хороскопа.
Но ако е позициониран в този дом, малефик или Меркурий е с него, или го разглежда с тригон аспект, и растящата Луна се свързва с него с добър аспект, това ще направи или кралски администратори или счетоводители, или тези, на които силата на наказателното преследване се предоставя; и винаги умират в първата част на живота.

Марс, позициониран в 8-ми дом от AC, ако е в този дом е през деня, той или отрича богатството, или кара тези, които го имат, да бъдат съблечени голи по предписание.
Но ако [роденият] има Слънце и Луна в опозиция, това означава слепота в очите му, и онези,които са били изложени/изоставени.
Освен това, поставен сам в този знак, той ще създава мъка, желание, тревоги, смущения, бунтове, [и] опасности. Но ако Марс, позициониран по този начин, а Луната е във втори дом от AC, или със същия този Марс, т.е.и Юпитер няма никакъв аспект към тях и не е свързан с тях и не разглежда AC, той прави хора, които умират от насилствена смърт, но всеки в съответствие с природата и същността на знаците.
Защото, ако беше поставен, както казахме, в човешки знаци, той ще бъде убит от хора с меч; но този, който има Марс, бива убит от пирати или от магистрални разбойници или от членове на собственото си семейство; [и] той е убит или, осъден за разнообразие от престъпления, той е убит с меч в съответствие с присъда. ( „Силата на наказателното преследване“ може да се отнася до прокурор или към друго длъжностно лице, което има правомощието да състави официален списък на лицата, подлежащи на преследване)
Често, обаче, позициониран по този начин с Юпитер, точно както казахме, без свидетелството на Венера, това прави гладиатори, но тези, които с публичното наблюдение загиват от жестоката бруталност на клането. Но в земните знаци, това ще накара [родените] да бъдат убити на безлюдни места, като преди това са били обезпокоени от многократни и разнообразни опасности. Но при четириноги знаци това ще направи родените да са завлечени от зверове и да бъдат разкъсани на парчета с голямо зверство от тях.(в днешно време също се случва кучета да разкъсват до смърт хора, акули да убиват и т.н.)
Но поставени във водни знаци с Луната(Луната и Марс в осми дом), конфигурирана по начина, който казахме, тя ги кара да се удавят или във водни басейни или в морето, или да бъдат убити от пирати, това дава унищожение при вълни и наводнения.
Но поставени във фиксирани знаци, ги убива, като падат отвисоко. Но поставени в огнени знаци, те ще изгорят.
Но позиционирани в този знак през нощта, т.е. поставен в 8-ми дом от AC, Луната и Марс ще направи родените нетърпеливи, замесени в опасности, но и серт характери; Въпреки това той установява онези, които имат Марс по този начин в публични или видни действия, но въпреки това означава насилствена или внезапна смърт, както хората с апоплексия са свикнали да умират. Но ако по този начин Юпитер разглежда Марс с някакъв аспект или ако е с него, онези зли неща, които споменахме, са смекчени в по-голямата си част.
Но ако Юпитер е намерен частично в AC, а самият AC е е в знаците на Юпитер и звездата на Венера се съединява с Юпитер с щастлив аспект, Юпитер пречи на Марс в онзи враждебен аспект, който споменахме, всички тези руини на бедствия са променени в по-голямата си част.
За печалните злополуки и за винаги окаяните неудобства и нещастия, поверени от Марс, както в тази, така и в другите домове, се променят и стават леки, ако атаките на Марс са смекчени от доброто свидетелство на Венера и Юпитер.

Слънцето, позиционирано в 8-ми дом от AC, ще накара бащата да умре скоро. Но ако Марс или Сатурн са били намерени с него, или са му били противоположни от
диаметрален аспект[аспект-опозиция], или са били свързани с него чрез квадрат, те ще направят безумни, луди лица или страдащи от диспепсия или възпаление на мозъка, но тези дефекти на здравето се обозначават в съответствие с естеството на знаците.

Но ако със Слънцето, поставено в 8-ми дом, Луната е поставена в опозиция, все още не отслабена от съединението, но пълно със светлина; или, ако е намерен съвместно с него в 8-ми дом и Сатурн и Марс са в опозиция или съвпад в осми дом, или ако са съединени с тях от квадратен аспект, те ще направят най-големите заболявания и телесни слабости. Защото потискат главата на [родния] с лоши хумори и от фиксирани и хронични хумори, които се натрупват около главата.(Това може би е описание на “клъстерни” главоболия, които често са придружени от вазодилатация(разширяване
на съдовете) и на които древните може да са приписали натрупването на “хумори” в главата. (Думата хумори не е тумори. Древните гърци наричали с термина “хумори” всички флуиди, циркулиращи в човешкото тяло. Около 400 г. пр.Хр. и самият Хипократ не бил на по-различно мнение. Древногръцкият медик, наричан Бащата на медицината, считал, че в телата ни има четири основни вида хумори: кръв, храчки (наричали ги “pituita”), черна жлъчка и жълта жлъчка. Когато те са в относително равновесие, доброто здраве на човек било гарантирано. От друга страна, според древните гърци хуморалният дисбаланс водел до заболяване.) те ще направят слепи хора и лунатици или такива, които отслабват постоянно с хронични магии на безсъзнание; също така, те ще
ги накарат да изричат неразбираеми думи; те осакатяват горната част на ръцете на други със сериозни наранявания; на някои от тях нанасят петна от проказа, импетиго, капчица; те карат други да страдат от елефантиаза(уголемяване на части от тялото),
трети са осакатени, други парализирани; [причинява] ампутиране на по-големите части от тялото; но всички тези неща са обозначени в съответствие с различията и характера на знаците.

Защото, поставени във 2-ри дом от AC и в 6-ти и 12-ти и 8-ми, правят подобни неща, както казахме. Но ако с всички тях (поставени по този начин)както казахме са Юпитер и Венера с аспект съвпад, тригон, секстил, квадрат, опозиция,какъвто и да е аспект, или ако са свързани с Луната, всички тези заболявания, които споменахме, ще бъдат такива, че могат да бъдат лекувани и излекувани.
Но ако с благоприятните звезди, а именно Юпитер и Венера, поставени по този начин, малефична звезда получи съвпада на прилягащата Луна, ще има някакъв телесен дефект и постоянна болест, но също така и от Провидението на някаква божественост, тежестта на заболяването се смекчава.
Но ако звездата Меркурий е съчетана с всичко това, позициониран, както казахме, или позициониран с тях или поставено в секстил, това потиска или смекчава онези заболявания, за които споменахме, или чрез някакво лекарство или чрез заклинания, така че във всеки случай с помощта на тези лекарства, те се освобождават от атаката на болести, особено ако растящата Луна се съединява с Юпитер или Луната, която намалява в хороскопа се съединява с Венера.

Но ако в тази подредба на звездите, която сме посочили, Луната винаги се свързва със звездата Меркурий и поставена с нея, се разглежда от благодетелни звезди, или чрез тригон, или от секстил аспект, те ще бягат към боговете и ще останат там, изисквайки лекарства от тях.
Но ако Луната е съединена със звездата Меркурий, със Слънцето и Сатурн и Марс, поставени по този начин, както казахме, а Юпитер и Венера бяха открити без аспект и в кадентни домове, това ще направи родените безумни, лунатици и онези които са засегнати от духове, и които са заплетени във вечни бедствия от тези телесни дефекти, така че те също загиват от насилствена смърт.
Ако Венера е позиционирана в 8-ми дом в дневно рождество, тя ще даде бавна жена, а когато е дала такава, ще даде или да е от ниска класа, или вдовица, или обезобразена със силна грозота.
Но ако Меркурий беше с нея и някоя мъжка звезда е в аспект на Венера, позиционирана в този дом заедно с Меркурий или чрез квадрат, или от опозиция, или
ако беше намерена с тях в този дом, цялото родово притежание се разсейва или той се съблича гол чрез някаква предписание. И смъртта му е причинена от гонорея т.е. чрез поток от сперма, или чрез [телесно] свиване или спазъм, или апоплексия. (Буквалния
превод на гръцката дума на болестта се характеризира с гной, а не дума свързана със спермата. Определено се има предвид потенциално фатална венерическа болест,
но не непременно тази, която наричаме гонорея.)
Но ако Венера бъде намерена през нощта в този дом, тя ще направи родените заможни и онези, на които късмета се предоставя чрез смъртта на велики жени; но за [родените] се обозначава бърза смърт и такава без болка или мъка.
Меркурий, поставен в 8-ми дом от AC, ако бъде установено, че е в този дом, ще направи тези, които са мудни и които не смеят да правят нищо и не искат да правят нищо, винаги забити в трудоемки дейности, безумно злонамерени [ и ангажирани] в напълно безполезни дейности.
Но ако бъде поставен в този дом, в знака на Сатурн (Козирог или Водолей) или в термите на Сатурн, това ще направи глухи и неми лица, особено ако, когато е поставен по този начин, Сатурн аспектира от какъвто и да е аспект. Но ако бъде установено, че е Вечерница в този дом, това ще направи онези, които наследяват от хора, които не са им роднини, и които случайно намерят скрито богатство; те също ще имат късмет и в същото време са щастливи, но които са покварени и лесно се уморяват от непрекъснати магии за слабост.

Но позициониран в този дом, той ще накара онези, които са родени по този начин да търсят пари без ограничение и желаещи големи действия.

[Значението на Луната в 8-ми дом липсва в латинския текст.]
Меркурий партилно(партилно означава в точен градус) позициониран със Слънцето в 8-ми дом от ASC ще направи слаби, развратени хора и тези, които са лесно
измамени; но позиционирани в този дом, те ще нанесат насилствена смърт и често обозначават безумие.
Меркурий, позициониран заедно със Сатурн в 8-ми дом от AC, обозначава увеличения в личното имущество на [родения] и чест с течение на времето; но някои придобиват собственост поради смъртта на не-роднина; Въпреки това, те ще преболедуват или от камъни в пикочния мехур, или от проблеми със стомаха.
Но позиционирани заедно в този дом през нощта, те ще направят бедняци, тези, които са прокудени, немощни или набръчкани, и тези, за които страдат от хумори. Те ще направят, родените да загинат от някакви щети, ако Луната с малко светлина се движи към Сатурн или когато е пълна със светлина към Марс.
Меркурий и Юпитер партилно позиционирани в 8-ми дом от AC, ако бъдат намерени по този начин в дневно рождество, ще направят хората с умерен статус в
живота и които ще получат средствата за живот за себе си от някои изобретения.
Защото те опозоряват младостта на някои, но с течение на времето те означават умерено увеличение на активите.

Но ако те са били намерени през нощта в този дом, или родените ще открият нещо, от което те могат да имат най-голяма подкрепа на живота, или значителни наследствени ползи за тях, и с течение на времето те биват издигнати до най-голямото щастие; но все пак това ще ги направи дефектни по тялото и мудни.
Меркурий партилно позициониран с Марс в 8-ми дом от AC, ако бъде намерен по този начин през деня, ще направи хората, които не могат да получат нищо от онези неща, които желаят, но хора, заобиколени от опасности, които губят всяка част от своята личност, но някои от тях ще бъдат безумни и яростни луди, други са хвърлени под стража или ще бъдат осъждани и често ще завършат своя край, като умрат от насилствена смърт.
Но ако бъдат намерени през нощта в този дом, те ще придобият известен ресурс от зли изкуства или от зли професии, и тези, които ден за ден увеличават [участието си] в зли и злобни действия. Те ще бъдат крадци или домашни разбивачи, или тези, които са свикнали да отказват поверените им неща или са кредитирани за собствената им решителна надеждност, или тези, които измислят и извършват престъпни действия.
Защото те ще направят родените мъчители или палачи, или предатели на собствения си народ, и тези, които придобиват най-голямо количество късмет и богатство от тези изкуства; но смъртта ще им дойде с насилие или с някои тежки мъки, или те ще умрат, докато страдат от поражението на сериозно безумие.
Меркурий и Венера, ако са позиционирали заедно в 8-ми дом от AC, когато са Вечерници в дневно рождество произвежда неефективни хора, които не правят напредък и които не могат да направят нищо. Те също ще създадат работливи хора, винаги ангажирани в бизнеса; освен това те ще бъдат дефектни по ум и тяло и които се женят с трудност; те ще бъдат стерилни и тези, които не могат да генерират потомство. Освен това те ще умрат, или като спастици, или заразени с гонорея, или от апоплексия, или от възпаление на мозъка.
Но намерени заедно през нощта в този дом, те ще направят онези, които са наследници на имението на не-роднина или тези, които имат отговорността да управляват именията на не-роднини, те са добри, доброкачествени личности, бащи на добри семейства и онези, на които много неща се възлагат от жени или от техните жени; някои ще измислят нещо, което ще бъде достатъчно за единствената подкрепа на живота им; но те ще имат ранна смърт без болка или мъки.
Но когато зрее? Меркурий и се позиционира в този дом с Венера, това ще направи тези, които научават много неща и които знаят всичко, също откриватели и онези, които постигат с лекота всичко, което искат да постигнат, но които постигат увеличение на личното имущество с остаряването си.
Сатурн, поставен в 12-и дом от AC, обозначава кризи от бунтове на роби или опасности заради робите, и който го има по този начин в своето рождество, е тласкан
в робство; той също ще направи най-големите болести, но също и болести с повече от общата тежест, особено ако, при поставен така Сатурн, Луната се съединява по
какъвто и да е начин и ако в ъглите на хороскопа не е разположена нито една добротворна звезда. Защото, ако по този начин Сатурн е бил открит с благодетелна
звезда под който и да е ъгъл на хороскопа, онези злини, които споменахме, са смекчени до известна степен; всичко това ще бъде по-меко и по-малко тежко, ако
Сатурн бъде открит така през деня, но по-силен и по-насилен, ако притежава този дом в нощно рождество.
Но със Сатурн, поставен във всички тези домове, разгледайте градуса му, за да можете да намерите в какви терми е неговата додекатемория се намира, така че от додекатеморията и от условията на додекатеморията да откриете цялата сила на Сатурн.

Юпитер, поставен в 12-и дом от AC, обозначава най-големите нещастия; винаги прави мощни врагове и онези, които му пречат с чести [приложения на] власт, особено ако звезда от мъжки пол държи AC частично или ако Юпитер в дванадесети дом е позициониран Марс в 7-ми дом от AC.
Защото ако с Юпитер, позициониран по този начин, т.е. в 12-ти дом от AC, Марс е бил позициониран в DC на хороскопа, т.е. в 7-ми дом от AC, това без съмнение ще направи онези, които умират насилствено. Освен това тези злини ще бъдат по-големи и особено мощни поради по-силна катастрофа, ако аспектът на Слънцето и Сатурн е в опозиция на Юпитер в 12-ти дом. Нещо повече, те ще бъдат жалки бедняци, ако с Юпитер по този начин позициониран в нощно рождество, намаляващата Луна образува аспект опозиция с него.
Но ако нито Слънцето, нито Сатурн са били в опозиция срещу Юпитер и те притежават добър дом в хороскопа, а Луната с намаляваща светлина не свързва Юпитер [с какъвто и да е аспект], това ще накара онези, които имат Юпитер, по този начин да бъдат силни в някакво деликатно изкуство, или златотърсачи, или онези, които бродират дрехи със злато, или позлати, или работници на мозайка, или такива, които правят определени произведения от сребро. Нещо повече, роденият е търсен и хвален, каквото и да е изкуството му, ако звездата на Венера се присъедини към Юпитер с добър аспект, когато е позициониран по този начин в 12- ти дом.
В случая с Юпитер внимателно погледнете в неговата додекатемория, за да можете да установите внимателно нейните силни страни от додекатеморията.
Марс, поставен в 12-ти дом от AC, ако бъде открит в този дом през деня, означава най-големите болести и дава на [родените] лоши телесни дефекти и създава чести заговори от роби. Тези хора са също като роби и хората им навреждат чрез многобройни позорни неща, които хвърлят върху тях, чрез агитацията на робите.(днес няма роби, поне официално, затова това трябва да се тълкува като нискостоящи хора в обществото)
Често също поради задържане някои или са поставени под стража, или в противен случай обозначават осъдени лица, страсти, терзания, тревоги, щети и опасности. Но
всички тези неща са смекчени, ако Марс бъде намерен така разположен в нощно рождество. Би трябвало да се надяваме, че във всички позиции и във всички домове
Венера и Юпитер аспектират Марс от някакъв аспект, защото по този начин неговите атаки намаляват и той е смекчен.
Но за да можете да установите по-точно силата на Марс, проучете внимателно неговата додекатемория и термата на неговата додекатемория. „Додекатеморията“ на планетата всъщност е позицията на планета в една от
додекатемориите, които са подразделения на 2 1/2 градуса на знаците.

Например, ако Сатурн е на 17 градуса в Лъв, неговата “додекатемория” щеше да е в 24 градуса
Водолей, което се случва в термите на Марс –  това не е благоприятно място!

Очевидно Фирмикус придава огромно значение на това съображение, тъй като той повтаря това разпореждане в края на главата за всяка планета. Забележете, че 17 градус на Лъв се намира в Додекатеморията на Водолей, прехвърляме се в във Водолей 24 градус и намираме, че е в терма на Марс.

Слънцето, позиционирано в 12-ти дом от AC, ще направи хора с ниска степен и често роби и пленници, а това означава и бързата смърт на бащата и загуба на цялото му имущество, както и телесни дефекти и тежки заболявания. Но ако в този дом е открита благодетелна звезда със Слънцето, тя все пак ще направи [роденото да има] нормален статус. Но ако в този дом със Слънцето е открита малефична звезда, тя обозначава вечни заболявания и най-тежките телесни дефекти и вечни сервитути.

Но внимателно се запитайте за додекатеморията и условията на додекатеморията, за да не остане нещо от вашето знание неизследвано.
Венера, позиционирана в 12-ти дом от AC, ако тя бъде намерена по този начин в нощно рождество, ще накара [родения] да бъде измъчван от постоянната тъга и болка
заради жените. Ако по този начин аспектът на Марс и Меркурий, и [Венера] е поставен чрез силен аспект, това често прави коварства от момичета-слуги, които го
заместват поради похот; това прави неспокоен ум и обозначава огньовете на срамната  любов от инстинктите на похотта; но някои се присъединяват към брак с момичета слуги; други се обединяват в сношение в брачното легло с публични леки жени,
поради което потомството на деца винаги се отказва.
Но позиционирана в този дом през деня, тя означава убийство заради жени или жестокостта от лоша смърт според естеството и качеството на знаците, тъй като тази
звезда има различни правомощия да обозначава [неща], но които могат да бъдат трудни за откриване. Защото, точно както в картините, художникът рисува линиите от
разнообразието на смеси и форми, като ползва различни цветове, по същия начин един аспект, когато се смеси, дава определена сила, както от себе си, така и от субстанцията на другата планета, като по този начин се получават различни нюанси и цветове, и така се хората имат различни съдби, които произлизат от тази субстанция и смес. Защото това, което казваме, се доказва от тези причини.
Когато Венера е позиционирана така, както казахме, ако Сатурн се свързва [нея] с какъвто и да е аспект, тя прави умове, които са оплетени с извратени мисли и които не
са обърнати към никакви полезни действия, особено ако тази връзка на Венера и Сатурн е намерена в нощно рождество.
Но ако е поставена по този начин, тя е свързана с Юпитер, тя е освободена от нападението на предходната злонамереност; защото [тогава] се дават най-големите
предимства. Защото родените ще придобият увеличение на активите си чрез собствените си действия и ще бъдат отстранени от всеки дефект на грешки; тоест, ако
Луната няма аспект опозиция с Венера, когато е поставена по този начин с Юпитер.
Но ако Луната е намерена в опозиция, тя ще направи хора с лоша репутация, похотливи или любители на момчета; и това ще накара онези, които се потят от сношенията си с жени, да бъдат поразени от тежката немилост и с лоша репутация, защото тежките позори от кръвосмешенията и раздорите се означават с тази комбинация; защото те са причинени от сношение със сестрите или племенниците, или дъщерите им, или със съпругите на своите братя; но въпреки това от този кръвосмешение ще им бъдат натрупани най-големите финансови награди и [също] някаква награда за достойнство.
Но винаги Венера, позиционирана заедно с Луната или свързана [с нея] с квадрат, обозначава [сексуалната] любов, или дефекта на лоша репутация и склонност към
нещастие, или ще вплете [родения] в проблемни дефекти на ума, или прави тези, които са извратени от нечисто или похотливо желание, или ги удря с много лоша репутация от кръвосмесителните им любовни отношения. Защото, както вече казахме, те или имат полов акт със сестрите си, или ако е с не-роднини, те ще се обединят в разврат с две познати им сестри; или ще имат сношения с дъщерите си, или с майките си, или със снахите си, или със съпругите на доведените си деца; или ще изгорят по вина на похотливо желание около съпругите на братята си, или ще имат сношения с племенниците си, или със синовете на сестрите си.
Но ако на една жена е поставила Венера по този начин, това ще я направи похотлива и тази, която е замесена в безразборните удоволствия от [сексуалната] любов и винаги е обзета от позора на лоша репутация и изгаряне за кръвосмесителни любовни отношения; защото тя или ще има сношения с братята си или със синовете си, или с родителите си, или със синовете на чичовците си по бащина линия, или със съпрузите на дъщерите си, или с бащите си чичовци, или с бащите си чичовци и синове или със своите зетьове; или тя ще повика двама братя с удоволствие към леглото; но това кара някои жени да желаят действията на мъжете. Но тогава това прави нещата по-ясни, ако са свързани с Луната в този аспект в тропически знаци, или люспести, или бикорпорални [и] е в онази комбинация от аспекти, която споменахме. Тези неща ще бъдат по-силни, ако Марс или Сатурн са в опозиция или в квадрат към Луната и Венера, позиционирани както казахме; или ако Луната се присъедини заедно с Венера в тази връзка или съвместно позиционирани в тази връзка, се намират в домовете на Марс или Сатурн, или ако са заедно в знаците на Меркурий, или ако Венера или Луната е позиционирана в знак на Меркурий и аспектира чрез споменатите от нас отношения.

Венера, позиционирана като Вечерница, но позиционирана в добър знак в нощно рождество, ако е в благоприятен аспект към Марс, означава добро увеличение на
доброто състояние; защото той прави мощни личности и славни сили и връчва най- големите знаци на отличията и дава богатство и богато изобилие.
Но ако през деня тя се свързва по някакъв аспект с Марс, това означава нещастия на много и големи злини. Защото тя се радва през нощта, ако се присъедини към Луната, Марс и Меркурий, а след това прави хора известни с много голямото си щастие, всеки път, когато тя се свързва с тях в нощно рождество от добър аспект.
Но ако Венера е със Слънцето в този дом, за който говорим, сигурно е, че тя ще бъде най-несправедлива от всички разумни личности в своите отговори. Защото Венера е лошо поставена, ако тя е позиционирана със Слънцето; защото тя не се радва на връзка със светлината на Слънцето; и каквото и да изглежда зло и нещастно в човешките дела, тя обозначава всичко това, когато е позиционирана със Слънцето.
Но тя се радва, когато е позирана зад Слънцето, т.е. когато е Зорница; тогава, каквото и количество добро да е постановило, тя ще се увеличи с по-силен принос на добро състояние.
Но ако тя бъде намерена за владетел на AC и тя е владетел на цялото рождество, или ако е постановила [на родения] живот, когато е позиционирана в добри знаци и в благоприятни домове на хороскопа, тя дава най-голямата дължина на живот.
Но ако дарителят на живота е бил неблагоприятен за владетеля на хороскопа или за владетеля на AC в дневно рождество, това изважда осем години от тази
[продължителност] време на живот, което е постановено; и така поставена, тя обозначава дефекти, но такива, които не оцветяват [родения] със силно лоша репутация. Но попитайте в додекатеморията и условията на додекатеморията на Венера, за да откриете тайните на нещата, постановени от всички методи. Меркурий, поставен в 12-ти дом от AC, ще направи талантливи личности; ако е бил Зорница, тези, установени в големи бизнес въпроси, или тя прави изпълнители, занимаващи се с публичен бизнес,така че при някои бизнес транзакции някои от тях са в опасност, [но] тези същите имат благоприятни резултати.

Но когато е Вечерница и позициониран в този дом, това ще направи тези, които започват бизнес въпроси и са
изобретатели на много бизнеси Наричаните днес „кардинални знаци“или тропически са – Овен, Рак, Везни и Козирог. Днес тези знаци може да са и Близнаци, Дева, Стрелец и Риби.
Риби е единственият знак, който Фирмикус конкретно определя като „люспест“ Защото не без причина мъдрите мъже се запознаха с този дом и не без основание поставиха раждането и времето на труда на жената в този дом; за майката, раждаща потомство, е отреден този дом. Защото 6-ти дом също влияе на 12-ти, така че когато всички останали звезди са разположени в тези домове, те имат бавни действия; но Меркурий, намерен в този дом, ще направи учени хора, граматици,оратори, геометри, училищни учители, които продават свои речи и правна защита чрез постоянен маркетинг [от тях] или онези, които идват на помощ на хората в затруднение, със защитата на собствените си речи, защитавайки ги и освобождавайки ги от опасности; защото те ще бъдат такива, каквито всички виждат – много мъдри и хора, на които се увеличават всички видове обучение. Но това става, било когато е бил заедно Юпитер, или когато не е бил засегнат от нито един аспект от малефичните звезди.
Но ако Марс го разглежда като опозиция или квадрат или ако е заедно с него, той ще направи обвинители, укриватели, измамници, злонамерени лица [и] злодеи. Той също така ще направи злодеи, отровители или онези, които правят фалшификати по някакъв злонамерен начин, така че да понесат тежки наказания за злобата на тези престъпления; защото те ще бъдат осъдени или като злодеи или като фалшификатори; освен това, ще ги накара да фалшифицират или документи, или записи, или публични записи, или, ако бъдат осъдени за това, ще ги накара да умрат от лоша смърт.
Но ако Луната, с увеличаването на нейната светлина, се свърже с Меркурий и Марс, поставени по този начин, това ще направи онези, които умират насилствено, но които са наказани от съдебната воля.
Но ако Слънцето беше намерено и при тях без никакво свидетелство от Юпитер, това ще ги накара да бъдат изгорени в пламъци. Но всички тези неща са обозначени в съответствие с качеството на знаците. Но тъй като казахме, че Меркурий се съединява с всички [планетите] по лесен начин и е добър с добрите [планетите] и зъл със злите, трябва да обясним какво обозначава, когато е свързан с всяка една от тях в хороскопа.
Поставен през деня с Юпитер и Слънцето в късметлийските домове на хороскопа, той обозначава най-голямото благополучие; но ако бъде открит през деня с Марс, той ще направи големи бедствия от най- лошо състояние. И през нощта това се променя по подобен начин, защото е добре с Венера и Луната и Марс, но със Слънцето обозначава най-големите злини и лошо състояние.
И за да можем да научим това по-ясно, трябва да обясним всичко това подробно. Но първо [трябва да] разгледате внимателно додекатеморията на Меркурий, за да можете да стигнете до всички тайни на Рождеството.

Меркурий, партилно разположен със Слънцето в 12-и дом от AC в дневно рождество, ще направи злодеи, нещастници, [и] роби, които винаги загиват, докато пътуват.
Меркурий и Сатурн частично поставени в 12-ти дом от AC означават това, което по- ясно посочихме за 6-ти дом.
Меркурий и Юпитер, позиционирани заедно в 12-ия дом от AC, ако Меркурий е бил Зорница, ще направят секретари на краля или на сената или на кратки записи на принцове или тези, които администрират най-големите щати, но които силно и често обиждат и които са натежали от тежестта на нещастието в последната част от живота, или които загиват от насилствена смърт, ако са поставени по този начин в нощно рождество. Защото в дневно рождество те продължават в тези действия и тези задължения дори в малка степен, и Вероятно това, което бихме нарекли „създатели на сделки“ и „предприемачи“.
Специалисти в областта на езика, например литератори или филолози, или ръководители на писмени документи на високо ниво, те рядко обиждат. Но когато е Вечерница и е позициониран в този дом с Юпитер, това ще даде по-умишлени действия и неблагоприятна съдба, но някои ще бъдат замесени в обществени или трудоемки действия.
Меркурий и Марс, поставени в 12-ти дом от AC, могат да направят това, което 6-ти дом специално показва. Меркурий, позициониран с Венера в 12-и дом от AC, ако бъде намерен така през деня, ще направи любовници и тези, които работят по някаква вина на любовните отношения, но открити и известни за всички тези недостатъци; все пак, ще накара те да бъдат докладвани поради това и ще бъдат принудени да бъдат осъдени в резултат на този доклад; това [също] ще ги накара да умрат с жестока смърт, поради тези грешки на ума, които споменахме. Но ако те бъдат намерени през нощта в този дом, това ще доведе до много съдебни преследвания от жени с нисък статус или тези, които са водени от любовния импулс да се сближат с леки жени; но това също ще [направи] механици и тези, които изглежда са заети в различни видове действия (Проектанти, строители или поддръжници на всякакъв вид механизми.); но които често се отклоняват от традицията и които в своите действия и бизнес отношения или по собствени способности обикновено се заблуждават често.

Луната, разположена в 12-ти дом от AC в нощно рождество, обозначава кратко време и пространство на живота; но ако Юпитер или Венера или една от двете са били открити партилно в AC и Луната е била позиционирана по този начин, както споменахме, и това е нощно рождество, това означава притежаването на някаква власт заедно с добрата съдба.
Но ако с Марс и Сатурн партилно позиционирани в AC или един от двамата е с Луната, която притежава 12-ти дом на хороскопа, това ще направи много и зли
нещастия, сериозни злополуки и болести и телесни дефекти, както за родените, така и за майка му. Но ако, без [звезда] в AC, Луната е била открита сама през деня в 12-ти дом от AC, това означава загуба на лично имущество, нещастни злополуки и пътувания. Но ако тя бъде намерена по подобен начин в този дом през нощта, тя ще  накара да се родят окаяни обеднели хора с беден или слугински произход, както и хора, работещи с хора, които винаги са заети в безславни действия и чието тяло или уста са замърсени с пошлостта на лошата миризма и които са свикнали да бъдат често излъгани и застрашени и които имат някакъв телесен дефект от неудобствата при пътуване.
Но също така внимателно проучете додекатеморията на Луната и условията, в които е позиционирана додекатеморията [; тъй като всичко, което е скрито в рождеството от общото подреждане на звездите, всичко това се оповестява публично и показва
изрично от додекатемориите и техните условия. Защото, ако искате да обясните цялото вещество на астрологичните значения от ефикасността на додекатемориите и от термите, в които са намерени, няма да сбъркате; за вавилонците приписват върховната сила на [астрологичните] укази на додекатемориите, но Птолемей на антисиите, [но] ние и на двете.

Това е едно от трите места, които Фирмикус споменава Птолемей. И в трите той казва, че Птолемей се е възползвал от употребата на антисиите, което е невярно.
Очевидно Фирмикус не е имал книгата на Птолемей Тетраблиблос и е взел това невярно изявление от някой друг.


ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИ /ВЪВЕДЕНИЕ В АСТРОЛОГИЯТА
Глава 24.
Вторият [знак] от AС прехрана и Порта на Хадес и следващия до ASC; понякога също означава темата за действието чрез хармонията, която съществува
поради висшите тригон от МЦ. Когато в този дом присъстват благотворните звезди, те обозначават късмет с течение на времето; понякога те също посочват тези, които наследяват от другите имоти от хора, които не са им роднини, защото този дом е даряващия с добри очаквания. Но малефиците в този дом показват загуба на поминък и активи, и като цяло тези, които не успяват да придобият собственост; понякога също ражда този дом емигранти.
Шестият [знак] от AC се нарича Лошия късмет и е дом наказание и преди Десцендента, също е и лош кадентен, наречен дом на Марс Означава темата за нараняванията. В този дом звездата Марс се радва повече от всички [другите звезди]. Останалите звезди, когато имат шанс да се окажат в този дом, се показват бездействащи и слаби по отношение на силата на собствените си астрологични влияния, понеже никоя планета не работи изцяло в дома след Асцендента и преди Десцендента.
Но в този дом [звездата], ще покаже действие и ще стане ефективна всеки път, когато хвърля лъчите си върху Медиум цели, защото това е домът на хармонията. Защото звездите от шести дом хвърлят тригон към кулминиращия ъгъл. Този дом обозначава жените от ниска класа и звездите в този дом показват напрегната работа, имам предвид жени и добитък. 🙁
Но също така предизвиква вражда, възникващи от женски личности, а също и конспирации и бунтове. В този дом Слънцето посочва човек, роден от баща, който е беден или безчестен, или невеж, или изгнаник; а понякога роденият е лишен от баща си. Но когато Луната има шанс да бъде на този дом, това ще направи майката слугиня или просяк, или бедна, непочтена или много ниска [на ръст]; а понякога също предизвиква страх от майката.

В този дом, т.е., шести от AC, Марс се радва в нощно рождество и призовава [роденият] към военна служба или към военна слава, когато бъде намерен в женски
знак и е в тригон към Слънцето или Луната или към [звездата] Юпитер или когато има шанс да бъде със [звездата]Венера или иначе е в тригон към нея.
Осмият [дом] се нарича Празен, защото е отклонен и не е свързан с възходящия знак, тоест с Асцендента; той е също следващия след Десцендента; това означава събитието на смъртта. Този дом е определен за нещастен; и когато благодетелите имат шанс да бъдат в този дом, те ще печелят от смъртта на другите, защото дава наследство и посочват онези, които са облагодетелствани от неща, свързани със смъртта. Не само бенефиците показват това умерено, но и малефиците, когато имат шанс да бъдат в
този дом, родените ще се възползват от смъртта; със сигурност и Луната, когато добавя към нейните числа и се увеличава в светлина, тъй като след като направи курса си от съединението, тя се вижда в този дом и е срещу видимото небе, следователно дава предимства от смъртта, както и наследство, особено когато се движи нагоре на север. Когато Слънцето има шанс да бъде на този дом, това показва прогонването, нараняването или болестта или ранната смърт на бащата, но по другите въпроси то ще бъде по-малко активно. И когато намаляващата Луна има шанс да бъде там и без лъчите на благодетелите, тя ще направи родените бедняци, нещастни хора, неуспешните в придобиването на собственост и тези, които са емоционални.

Но когато малефиците имат шанс да бъдат тук, извън секта, те водят до загуба на поминък и унищожаване на лични предприятия и загуби, причиняват извънредни
кризи на родените; понякога те също стават причинители за лоша смърт.
Когато Венера има шанс да бъде в този дом, това ще доведе до забавяне на брака; а понякога показва мъже и жени, които предпочитат собствени си пол, а понякога
страстни и развратни личности.
Когато [звездата] от Меркурий има шанс да бъде в този дом това прави тези, които са любители на тишината, мълчаливи хора, затворници, а понякога и крадци или
фалшификатори. И това ще ги направи глупави хора и тези, които не разбират, или мързеливи винаги, и когато има шанс да бъде под лъчите на Слънцето или да бъде в
аспект от Сатурн от съвпад, квадрат или опозиция с повече градуси от него.?


Дванадесетият [знак] от ASC се нарича Лош дух и се издига преди Асцендента [и] това е домът на Сатурн.
В този дом звездата Сатурн в дневни хороскопи, притежаваща мъжествен знак, само се радва; и винаги ще прави тези, които надделяват над враговете си и ще ги потискат и онези, които са заети със собствените си дела, защото това показва управители на окръзи и управници като цяло и онези, които вършат силни дела( тук се има предвид хора, които правят безсмислени неща, изземвайки властта по един безсмислен начин) и [които са] тиранични в своето поведение(гръцката дума обозначава, човек, който изземва със сила властта, която не му е дадена). Този дом също така означава въпроса за болестите и раждането и за враговете и мъжете роби и четириногите. Слънцето, което се намира в този дом, показва, че бащата на [родения] ще бъде прогонен или ще умре рано, вреди на бащата чрез болести или наранявания или изгнание, или ясно показва, че самият баща е сдържан от бедност, или лоша репутация, или ниско раждане и показва, че родените са ненатрапчиви хора, нуждаещи се или бедни.

Но Луната [тук] показва, че майката е робиня или с малко възможности, или е непозната или прогонена. Ако е в аспект от звезда малефик или мъжка звезда, това показва, че майката е много болна, ранена или краткотрайна. Това ще направи тези, които са разследвани, те ще са бедни и окаяни и в непрекъснато нещастие. Когато [звездата] Юпитер държи този дом, той ще произведе бунтове и въстания на врагове, съдебни дела и загуба на патримониума; обаче в случая с роби и четириноги е добре и полезно, тъй като има [влияния] много подходящи за този случай.

Ако [Звездата] Марс, ако се случи да бъде в този дом, вреди на робите и четириногите и произвежда засади и заговори от сервилни лица.
Когато Венера има шанс да бъде на този дом, това ще накара онези, които са натъжени от женски претенции и тези, които са смутени от болести на душата, т.е. еротични индивиди. И те имат сексуални отношения с робски момичета или стари жени или леки, заради които остават в състояние на бездетство. Но ако [звездата], която приема звездата Венера, е конфигурирана ъглова, тя ще направи тези, които имат контакт с роби и лоши бракове, а понякога и тези, които са привърженици на собствените си жени.
Когато [звездата] от Меркурий държи тази къща, тя обозначава крадци, разбойници и клеветници, злосторници, сговорни ищци, измамници и лицемери; понякога също ще прави секретари или начални учители, преводачи или адвокати.
[Когато Юпитер присъства в този дом], …., или ще получи пари. Когато [звездата] Марс е владетел на Лота на късмета или на AC и присъства във втори дом, това ще даде най- големи загуби на родения; а понякога също прави наранявания около очите. Но ако Венера бъде намерена в дома, той също ще получи наранявания от жени; и нека [конкретният вид] зло се избира според естеството на звездата, чийто знак е.

И ако Марс бъде намерен в собственото му лице, понякога те също стават пазачи на затворите или тези, които печелят прехраната си от затворите.

Ако Слънцето присъства в този знак, управляващ лота на късмета или AC, частично в своето лице, а Марс е на AC в знака на Сатурн, роденият губи зрението си в периода на Марс и той ще проси, ще бъде лишен от наследството си. Ако в този дом присъства [звездата] Венера, управляваща лота на късмета или AC, родените ще напуснат родната си страна; или ще имат работа и действия, свързани с мокри неща, ако тя е на Зорница Но ако тя е Вечерница, те се посвещават в храмовете на богините, изобилствайки от необходими неща, или съхраняват мистериите на боговете и техните обреди. Ще имат добра старост.

Ако [звездата] Меркурий, бидейки под слънчевите лъчи, присъства в този дом, той прави тези, които са непосветени и неразбрани.

Но ако той е ориенталски, такива хора са интелигентни и любознателни и се заемат с онези неща, за които не са научили, и придобиват умения в астрологията.
Ако Луната присъства във втори дом, а Сатурн е в AC, такъв ще има катаракта в очите. Ако малефик гледа втори дом от квадрат, съвпад или опозиция, това означава загуба на поминък за родените. И ако вторият дом е домът на Венера, такъв ще понесе загуби заради жените или чрез агитацията на жените. И ако [това е] домът на Меркурий, в името на ученето или изчисленията или наследяването или раздялата.
И ако [е] в домът на Юпитер, той ще има загуба от магнати или обществени дела.

И ако [това е] домът на Марс, кажете, че загубата е от военни дела или подобни хора, или от война, или изгаряне, или бой, или грабеж, или от магистрални разбойници.
Ако [това е] домът на Сатурн, кажете, че загубата е от стари хора, роби или освободени хора, заради земя или наследство, или от гробници, или от делата на
мъртвите, или от безполезни хора.
Ако е в дома на Слънцето, то ще направи загубата да бъде от бащата, или от бащините роднини или старейшини, или са били изнесени в гробищата и изоставени, където в някои случаи те били бързо иззети и изядени от кучета.


Лице- другото име или значение на тази дума е Декан, но понякога лице се ползва за планета, която е обърната в правилно, разстоянието е такова през домовете, че е подредена както в хороскопът на света, тогава казваме, че планетата е в собственото си лице.
И ако това е домът на Луната, за сметка на майката, или на майката, или на мащехата, или на подобни хора. И ми се струва че във всеки дом знак, които са повредени от малефик, загубата се показва от характера на владетеля на знака, ако е малефик, и значенията от самия дом. И ако искате да узнайте от лота на поминъка, според Доротей, вземете винаги през нощта и деня[разстоянието] от управителя на втория дом до самия втори дом, и излъчете резултата от AC; и където и да спре броенето това е лота. Погледнете владетеля на лота и самия знак, в който попада той. И ако Лота и неговият владетел имат шанс да бъдат в добър дом, без никакви аспекти от малефиците, кажете, че поминъкът му ще бъде добър. Но ако бъде намерен владетелят на Лота, който прави сутришна фаза скриване, седем дни преди или след  раждането …. (липсва текста); но ако [вместо това прави фаза хелиакален изгрев]тоест изгрява, това ще даде скрито и тайно богатство.
Ако Северния Лунен възел се намери в [дома на] поминъка и Юпитер, Венера и Слънцето и Меркурий се окажат там, той ще придобие собственост и ще бъде надежден и ще се влюби в парите.
Но ако Сатурн и Марс и Луната ги видят, той ще бъде нестабилен в младостта и ще се обърне късмета му и ще бъде в лошо състояние, докато не навърши 35-ата си година, след което ще бъде доставен и ще придобие собственост.
Но ако случайно Сатурн и Марс са там сами, без аспекта на Юпитер и Венера, той ще бъде нещастен; а понякога и злощастен в неговия край.
Но ако Южния Лунен възел се намери в [дома на] препитанието, той ще бъде много лош за бащата, защото ще има наказания и лъжливи обвинения. Но ако случайно Сатурн и Марс са там, това е най-добрата конфигурация, тъй като той получава собственост за себе си, но от неприятни дейности, и от убийства, и от дейности, свързани с мъртвите или от разрушаването на дома му, от някакво неочаквано действие.
Но ако случайно Юпитер и Венера са там, каквото и да получи, ще бъде лош късмет за него.
Сатурн, ако се случи да бъде във втори дом[през нощта ще даде загубата на деца, не малките смущения и намаляването на поминъка и ще бъде подложен на срам, и загубата на бащиното и майчиното [наследство]; и прогнозира онези, които са мързеливи в действията си, а също и някои, които са поразени от телесно заболяване.
Но през деня прогнозира онези, които изживяват увеличение на прехраната си с течение на времето, но които са неразбрани и бедни на дух, както и някои, които си изкарват прехраната от воднисти неща.
Юпитер, ако е там, денем или нощем предсказва наследства от други, различни от неговото семейство, и онези, които са осиновени от някого, и господари на земи и сгради. Когато [звездата] Марс има шанс да бъде в [дома] препитание през деня, това прави отчуждения от собствената [държава] и жилището си в чужбина; и прави наранявания и порязвания от желязо за родените.

Но ако Луната се окаже под ъгъл или във втори дом, тя ще нарани родените чрез падане от височина или от четириного животно; но [това прави] някои, които изпитват робство или заробване. Те също биват изоставени и в напрегнати обстоятелства, а не при нещо благоприятно.
Но ако [звездата] Юпитер или [звездата]Венера свидетелства за тази [звезда], произтичащите от това опасности се преминават [безопасно] и те избягат [от своето] поробване. На тях няма да им липсват нуждите на живота, но понякога те ще имат [нужди], а в други моменти ще бъдат приковани.

Но през нощта богът е готов за военни кампании и за бой, но също така прогнозира опасности за тях в тези дейности и слави (?).
Когато Слънцето има шанс да бъде във втори дом от AC, то прогнозира частни собственици [на имот] и приятно съществуване.
Когато Венера има шанс да бъде в дома на препитанието през деня, тя прогнозира контрактури и или късни бракове и спорове с жени; но някои виждат и смъртта на жените си; това обаче не води до лошо живеене в напреднала възраст.
Но през нощта това означава онези, които са и по-проспериращи, и които с течение на времето имат по-голям късмет, и които са възхитени от правенето на любов и [като цяло] са приятни. Когато Меркурий има шанс да стане Зорница в [дома] на поминъка през нощта, той ще произвежда глупави хора, тези, които са отвратителни, които не умеят да четат и на тях им липсва поминък.
Но когато е Вечерница в този дом, той ще направи родените заемодатели, търговци или управители на чужди имоти [и] умни попечители. Но през деня, тези, които обичат да учат или единомислещи или особени [по някакъв начин], да учат онези неща, на които не са били научени, живеещи в мръсотия, и тези, които се наказват.
Ако управителят на предходната връзка има шанс да бъде в този дом, това прави загуба на поминъка.


*** и той ще се сблъска с болест, и ще бъде в затворени обстоятелства. Но ако се случат Сатурн и Марс и те са свързани с дома, той ще пострада тежко в младостта си
и след това ще бъде в добри условия, получавайки притежание от принцове и крале, и той ще бъде знатен и тиранин. И той ще бъде безполезен вид човек и няма да зачита никого, защото Марс и Сатурн се радват[съвместно с] Южния Лунен възел.

Но ако Сатурн има шанс да бъде там с Венера, той ще бъде нестабилен в [отношенията си с] жените. И след това той ще бъде в състояние [обстоятелства] и ще доживее точно до 70 години.


Шести   дом.
Шести дом се нарича лош, кадентен и е преди Десцендента, и “първи ще падне”, и метакосмичен и дом на лошия късмет.
Той има значения за нараняванията и робите, враговете и четириногите, понякога и за действията, тъй като е в десния тригон към МЦ, но е и домът на краката и на болести, включващи краката. Малефиците там правят заболявания или наранявания, свързани с краката и загубата на пари. Слънцето там ще даде на роденото да е потиснато от началниците си и той ще бъде в подчинение; затова прави бащата роб или нискороден или осакатен, често чужденец, особено ако в допълнение владетелят на Слънцето е там или жребият на Бащата, или додекатеморията на Слънцето или владетелите на
триплицитета на Слънцето. За тези конфигурации се посочва, че родителите са нискородени, осакатени или прогонени, или са чужденци. Кажете същите неща за
Луната в случая с майката и от нейния владетел и додекатеморията. И особено ако светилата се окажат в Южния лунен възел, кажете, че родителите ще бъдат
малтретирани. И ако Сатурн също присъства в дома, това дава скитания и загуби [и] роденият оставя нещата си [зад гърба] със скръб.
Юпитер там, показва, че роденият ще претърпи загуба в гражданските дела.

Венера [там], той ще претърпи загуба заради жена и ще има спорове относно раждането; той има сношения с роби-момичета или момичета-слуги или сакати, но ще им липсва
желание и чар. Марс там прави наранявания на краката, а също така е вреден и по въпроси, касаещи роби; и дава въстания на врагове, и опасности в чужбина, и
нараняване [в частта от тялото, управлявана] от знака Марс е вътре. Меркурий там [дава] недобросъвестни лица, крадци, които искат притежанията на други хора,
клеветници, некомпетентни и тези, които придобиват лоша репутация. Слънцето и Луната във връзка там [правят] луди, епилептици, изневерили лица. Сатурн там прави нараняване и болест, произтичащи от мокрота и студ и черна жлъчка, понякога парализа, подагра, подагра в ръката, рани по ръцете, според характера на знака, особено през нощта.

Марс там прави порязвания, изгаряния, ухапани от диви
животни, нападения, рани, нападения от разбойници, особено ако е Зорница; но ако е под слънчевите лъчи, [прави] скрити заболявания във вътрешните органи или
кръвоизлив според [природата] на знака и още повече през деня.
Юпитер, управляващ 6-ти, възпрепятстван от Сатурн или Марс, лошо позициониран през 6-ти или 12-и, прави страдащите от чернодробни оплаквания и увреждания от вино-цироза.
Венера, управляваща 6-ти, лошо разположена и аспектирана от Марс или Сатурн, ще направи тези, които са луди за жени, но ако [Венера] е в мъжки знак, любители на момчета, които страдат от много лоши неща заради това. И ще имат болест в белите дробове.
„подагра в ръката“ се отнася до болезнено възпаление на ставите на стъпалото или ръката, което не се дължи непременно на специфичното заболяване, което
наричаме подагра. Общият съвременен термин за това състояние е „артрит“.
Когато класическите астролози споменават „подагра“, вероятно би трябвало да разберем „остеоартрит, ревматоиден артрит или подагра“, а в случай на „синдром на карпалния тунел“ също може да е.
Меркурий, управляващ 6-ти, аспектиран от Сатурн или Марс, ще навреди на слуха, речта или гърлото.
Слънцето, Марс и Луната, които са лошо конфигурирани [и] разположени там, увреждат зрението. Луната прави болести свързани с далака.

Пълнолунието, което се придвижва към Марс [прави] куци хора и тези с криви крака или разкрачени крака.
Слънцето там, в знака на Венера, ще нарани [родения/ната] чрез жена. [Владетелят] на 4-ти в 6-ти, или [владетел] на 8-ми или [владетел] на 9-ти [в 6-ти], [прави] скитници, които умират в чужбина.
Владетелят на 7-и в 6-и, или жребия на брака, или владетелят на лотния брак, показва че имат полов акт с роби-момичета, сакати или нещастни жени.
Сатурн, Марс и Венера заедно унищожават жените по някакъв зъл начин. Владетелят на 3-ти в 6-ти причинява малтретиране [на родените] от своите приятели или братя, или наранява братята.
Додекатеморията на Луната в 6-ти ранява родения и казва, че майка му е нискородена.
Но Слънцето прави същото и в случая с бащата.
Възходящият възел СЛВ, който се намира в 6-и с Марс и Сатурн, или аспектиран от тях, [роденият] ще падне във вода или в кладенец, или наранява костите му.
Юпитер, Слънцето и Луната там, [или] ако те разглеждат Сатурн или Марс там, те го избавят от всички злини; обаче, нека се охранява до 26 и [отново] до 35-годишна възраст и тогава той ще се освободи от опасността.

Южният възел в 6-ти, той ще бъде тежко болен в младостта си. Юпитер и Венера там, той ще има скрита болест.
Но ако Сатурн и Марс [са там], той ще бъде избавен от злини; те обаче нараняват част от тялото му. Сатурн там през нощта ще доведе до изчезване на наследството и ще направи опасности и заговори в името на робите; а някои също са ранени. Но през деня злите ще се променят. И ако е в квадрат или в опозиция на Луната, това прави неустойчивост и разходи.
Но ако Юпитер е в аспект или с Луната, или със Сатурн, това ще помогне до известна степен, но все пак прави болни хора.
Юпитер в 6-таи прави битки и спорове с хора от властта. А Юпитер винаги става зъл в 6-ти и 12-и, особено през нощта.
Марс в 6-тата година прави болести и наранявания и опасности и заговори за сметка
на роби или на лица, осъдени или арестувани, особено през деня.

Като цяло Марс в ъгъл през деня произвежда опасност от [внезапна] смърт.
Слънцето в 6-ти дом кара бащата да умре нещастно или да бъде осъден, и това наранява [него] и унищожава имуществото му, ако наистина в 10-ти дом няма звезда;
но ако се намери звезда в десети, това прави тези, които [получават] късмет от родителите си. Венера [там] денем и нощем [прави роденото] да извършва полов акт с жени с по-ниско раждане или с вдовици или сакати; и това прави тези, които се отнасят недоброжелателно към и от съпругите си, особено ако нищо не е в 10-ти.

Но ако графиката е на жена, тя ще има трудности при раждане или ембриотомия.

Но ако в 10-ти има звезда, особено през нощта и в секта, това означава очарователни и прекрасни личности и добро и късмет чрез жени и [като цяло] успешни.

Но [ако Венера] намалява от ъглите, с малефиците, държащи ъглите и възпрепятстващи Луната, това прави [родените] краткотрайни или изложени/ изоставени.

Меркурий в шести дом[прави] онези, които имат известен напредък и късмет от разговори, правене на реч, бизнес или от [действия] на боговете, особено ако някоя звезда се окаже в десети дом. Но Меркурий, който е на 6-и през нощта, Зорница, прави тълкуватели, рибари, ловци на птици и резбари, ако наистина някоя звезда е в десети; но ако няма [звезда], това прави недобросъвестни, бездействащи, неуспешни, самонадеяни хора. Но ако е Вечерница, [прави] интелигентни, разумни, прозорливи хора, [и] отговорни за офиси, или банкиране, или складове, или документи, или търговци, и от които дейности те просперират. И ако получи приложението на Луната, прави публични писари или съветници на крале или финансови администратори, особено ако в 10-ти има звезда.

[В MSS липсва влиянието на Луната в 6-ти, което е още по-жалко, защото липсва и във Фирмикус.]


Осми дом.

Осми дом се нарича празен и epicataphora на ASC и epikatadysis и затъмняване.

Думите, които нямат превод, означават: дом чужд на ъглите, изхвърлен, прекъснат. Вероятно това са думи на санскрит. “обърнат от асцендента” като отнасяща се към планета в 12-ти дом, така че може би и гръцките думи “наклонен към ъглите” може да е еквивалентен на “намаляващ от ъглите”.

Това е знакът, който е обърнат от AC; поради това и поради неговия смисъл на смъртта, това означава отвръщането на живота. Ако тогава Лотът на късмета има шанс
да бъде там, и неговият владетел, и владетелят на ASC, той прави нещастия и нередности. И ако тези [владетели] са малефици, злото е по-лошо, защото прави нещастни хора, а ако [те са] под слънчевите лъчи, краткотрайни лица. Меркурий е владетел на [Лот на] Духа, [и] присъстващ в 8-ми, [прави] не интелигентни, неграмотни и мързеливи хора.
Меркурий владетел на 8-ми или 12-ти или 6-ти, присъстващ на 8-ми под лъчите на
Слънцето със Сатурн и Марс [прави] глухи и неми лица. Луната там през нощта
добавяйки към своите числа и светлина, особено ако Юпитер е в 11-ти, [родения] ще
печели от въпроси, свързани с мъртвите и с наследствата.
Владетелят на 4-ти в 8-ми, той умира в чужбина.
Владетелят на 8-ма прави същите тези неща, когато е кадентен.
Венера през 8-ми прави нещастни и срамни личности.
Владетелят на 8-ми в 10-ти или 11-ти или 5-ти, [роденият] ще забогатее от въпроси, свързани с мъртвите, особено в собственото му знак или екзалтация, а не под слънчевите лъчи и добавяйки към своите числа. Но ако е под слънчевите лъчи, това прави наследство, но той веднага го пропилява.
Владетелят на 3-ти в 8-и първо унищожава братята.
Владетелят на 5-ти, когато е там, предизвиква бездетство.
Владетелят на 12-ти или на 6-ти, когато е там [прави] смъртта на врагове и роби.
Марс там наранява зрението, особено ако Слънцето или Луната са в AC.
Сатурн [и] Марс там без Юпитер [и] Венера правят [родените] прогонени.

Юпитер там, в своя знак или екзалтация добавяйки към своите числа, [родените] печелят от въпроси, свързани с мъртвите и особено без Сатурн и Марс.
Меркурий и Марс там [правят] фалшификатори.
Сатурн, владетел на осми, ще унищожи родения (по някакъв начин включващ) вода или в чужбина, особено във воден знак или възпрепятстван в друг [знак]; но ако Сатурн е в земен знак, той го унищожава в планината.
С една дума, разгледайте владетеля на 8-ми, в какъв знак е, защото той става [означител на] смъртта.

Слънцето владетел на 8-ми възпрепятствано в чужд знак, ако е възпрепятстван самият 8-ми дом, той унищожава [от падане] от височина според естеството на знака.

Марс владетелят на 8-ми, във възпрепятстван дом, прави тези, които умират насилствено; понякога също, ловци.
Марс, гледан/аспектиран/ от Слънцето, води до насилствена смърт [причинена] от крале или врагове.
Венера владетел на 8-ми възпрепятства, води до насилствена смърт от [твърде] много вино или от отравяне от жени.
Меркурий владетелят на 8-ми възпрепятства, а също и самият 8-ми, прави смърт [причинена] от роби или от нещо написано.
Юпитер като владетел на 8-ми, възпрепятстван заедно с дома, прави смъртта [причинена] от крале или магнати и, ако [е] в собствените си дом или триплицитет или екзалтация, в същата страна, но ако е в други [знаци], в чужбина.
Ако Северния Лунен Възел се окаже във 8-ми със Слънцето, Марс, Меркурий, [и] Сатурн или ако те разглеждат дома, това води до лоша смърт или дава кратък живот.

Ако Юпитер и Венера са само във 8-ми, [това прави] лесна смърт и голям късмет.

Ако Южния възел се намира в 8-ми, а Юпитер, Сатурн, Венера и Марс са там, те правят тези, които умират насилствено.
Сатурн там през деня обозначава тези, които придобиват [активи] с течение на времето, за да помагат на други хора, но някои [от родените] придобиват [активи] от смъртта. Намирайки се там през нощта, това прави прогонени, консуматори и умиращи от лоша смърт.

Юпитер там денем и нощем означава придобиване и наследяване с течение на времето.
Марс в8-ми създава желания, смущения и опасности.
Слънцето в 8-ми прави ранната смърт на бащата, а някои [от родените] са луди и звездите, които са с него или в аспект към него, показват причината. Но Слънцето, когато е в опозиция на Луната, като връзката все още не е прекъсната, наранява роденото.

Венера през деня на 8-ми [прави] онези, които се женят късно и тези, които имат полов акт с жени или вдовици от ниско раждане или млади момичета.
И унищожава родените чрез гонорея или спазми или апоплексия. Но през нощта тя обозначава заможни и богати личности и онези, които се възползват от смъртта на жените.
И прави смъртта [на родените] бърза, безболезнена и лесна.
Меркурий в 8-ми през деня [прави] неефективни, неуспешни, мързеливи, мъчителни хора; но вечерта, през нощта, онези, които наследяват от несвързани родови с тях лица, тези, имат късмет, но пасивни и които лесно се разболяват. Зорница в 8-ми, той увеличава парите и тези, които се стремят към големи действия, и някои, които споделят отговорности, или доверителни отношения, или управление, или юридически документи, или дори тези, които наследяват от несвързани лица.
[Влиянието на Луната в осмия дом липсва.]


ДВАНАДЕСЕТИ ДОМ
И ако владетелят на раждането е намерен в дванадесети дом, кажете, че роденият е роб, или нискороден, или изгнаник, или че е ранен. И ако владетелят на дванадесети дом бъде намерен със Слънцето, кажете, че бащата е беден или патримонията е разрушен (думата патримония означава, имот, който преминава от баща на син.).
И подобно също и в случая с Луната, за нещата на майката. И ако бъде установено, че Сатурн или Марс са владетели на дванадесетия дом и той е на AC, той прогнозира тези, които са изядени от кучета или диви зверове или тези, които обичат да ловуват с кучета. И ако владетелят на девети дом е в дванадесети и ако е със Сатурн, той показва корабокрушения за родените или опасности в морето, ако бенефик не разглежда схемата. И ако бъде намерен с Марс в дванадесети дом, той прави нападения от войници или пирати срещу този в чужбина, или на пътя.
И ако Северния възел е в дванадесетия дом и Слънцето и Луната са намерени там с Марс и Меркурий, той ще изпадне в мизерия или кост от него ще бъде счупена или той ще е ослепен или е изгорен в пожар или болен -а в края си той е унищожен от врагове, особено ако Сатурн също е с тях.
Но ако Юпитер и Венера са там, той ще избегне в известна степен злините, но [в крайна сметка] е злополучен. Но ако Юпитер и Венера са там сами, той може да не страда от най-лошото, но той [ще] придобие евтино имот или той ще има късмет от  роби.

Ако Южния Лунен Възел се намира в дванадесети дом и Марс и Сатурн са там или го аспектират, това ще е най-добре от всичко, защото той намери или ще му бъде даден дял от имуществото на другите. И ако Юпитер и Венера са там сами, без [който и да е] аспект на Сатурн или Марс или Меркурий, той ще бъде непоследователен [в поведението си] спрямо съпругата и децата си и ще има вътрешно нараняване или в далака. И ако Слънцето и Марс и Меркурий се разглеждат един друг и Сатурн са открити там, той ще бъде много нещастен през целия си живот. Това, че Сатурн е в знака на Лошия дух през нощта, показва загуба на наследството и опасностите и заговори на робите и тези, които са [умствено] смутени или извратени. Но в дневно раждане, Богът ще е по- умерен по тези въпроси. И ако той направи квадрат или опозиция на Луната, това показва непостоянство и упадък, освен ако Юпитер не аспектира Луната или Сатурн, не причини частично обръщане значението на управителите. Те изпитват теоки заболявания и вътрешни болки. Юпитер, ако е в 12- ти дом, прогнозира битки, опасности и съдебни спорове срещу висшестоящите. И винаги този Бог в тези знаци не дава полза, особено през нощта. Марс, който е в дванадесети дом, става причина за болести и наранявания. Тези хора изпитват опасности и предателства, които не са малко и за сметка на роби или нисшистоящи лица, особено в дневно раждане. Но през нощта злините стават по-умерени. Когато този Бог е ъглов на Имум цели по принцип е разрушителен. Слънцето, когато е в дома на Злия дух, прави родителите от ниска класа, роби или пленници, а някои изпитват наранявания и бболести. Венера в дванадесети дом през нощта, прави онези, които са измъчени от преструвките на жените, но ако Венера аспектира Сатурн, Меркурий или Марс, прави тези, които страдат от психични заболявания, това са [тези с] еротичен [ характер]. Някои от тях също се женят за роби или куртизанки, заради което остават бездетни. И ако бъде в този дом през деня, това дава онези, които са насилствено съсипани от жените, според физическата природа на знаците. За богинята има различни и трудни за намиране начини за създаване на работа, чрез които се ръководят делата на живота. И ако Меркурий има шанс да бъде в знака на Лошия демон, той ще роди онези, които се грижат за големи дела или дори служители на държавата, тези, които са застрашени от делата на другите, но които също са щастливи в тях. Бидейки Веспертин (Вечерница) в този дом, той дава заетост.

Защото не без причина и точно както се случи, но правилно Хермес беляза този дом за дома на раждането, защото Съдбата на тази, която раждаше беше наблизо. Когато тя беше бременна, само в противоположния знак намираше съчувствие. Защото от този дом звездите се комбинират и дават своите действия и са по-малко ефективни.

Звездата Меркурий, който е в този дом, ще произведе граматици, оратори, геометрици, [и] ученици, които стават оратори, или тези, които стават благодетели на хора в бедствие.
И онези, които ползват речта си, те са значително по- мъдри от останалите. Но, ако Марс се противопостави, превръщайки се в зло, той ще осъди [роденото] заради
държавните тайни или фалшификати или [неправилно] управление или заради роби, или ще го принуди да осъди други.

Ако Луната е в знака на злия дух … [останалото липсва]


КНИГА НА ХЕРМЕС ГЛАВА 36

Тези, които преживяват насилствена смърт.
[откъси]. , , ,

Но ако Меркурий е в контакт с някой от тях [Марс или Сатурн] и аспектира Луната от квадрат или опозиция, те ще направят [родените] фалшификатори или отровители, или фалшиви администратори на държавните/
кралските пари, благодарение на което те ще умрат насилствено. Сатурн и Марс в 12-ти и Луната в 6-ти дом и Слънцето на AC ще направят родените роби, слаби личности, които умират насилствено.
Сатурн и Марс в 11-ти дом или 5-ти, а Луната с Меркурий в 8-ми, а Слънцето на Десцендента ще покаже онези, които умират насилствено.

Сатурн на MC и Слънцето в Десцендента и Луната с Марс в 8-ми ще покаже онези, които умират насилствено.
Марс и Луната в 12-ти, а Слънцето в съвпад със Сатурн ще покаже тези, които умират насилствено; но някои, които все още не са излезли от утробата на майката, се въртят
наоколо чрез ембриона в подобен вид смърт, особено когато са позиционирани в един и същи знак.

Сатурн и Меркурий заедно в 12-ти или в 6-ти дом [ще направят тези, които са поставени над безполезни сметки, и те ще бъдат бавни при изпълнение на своите
задължения.

Сатурн и Меркурий в 12-ти или 6-ти, а Марс в опозиция или в квадрат, ще направи злини, лъжесвидетели, въоръжени разбойници, фалшификатори, предатели и [лица], подобни на тези. Освен това някои от тях са обвинени или поставени в ареста заради осъдени лица или роби и [тези обвинения] се превръщат в съдебни осъждания, особено ако аспектите на Луната [тях].


Сатурн във 2-ри или 8-ми, и Луната във всеки един от следващите домове, и Венера в контакт в DC или в 12-и, и Марс на DC, прави осакатени и ранени хора, [и] като цяло,
тези които умират насилствено. , , ,

Луната и Меркурий по подобен начин разположени в 9-ти или в 3-ти ако са в опозиция един на друг, и ако ASC бъде Овен или Скорпион, с Марс в 12-та или в 6-ти и Сатурн в DC, дава онези, които умират насилствено.


ЛИТЕРАТУРА
Доротей Сидоний -Кармен Астрологикум.
• Доротей Сидоний-[арабската версия на Петокнижието на Доротей и издание на гръцки и латински фрагменти] от Дейвид Пингри Лайпциг: B.B. Teubner, 1976.
• Юлий Фирмикус Матернус -Матезис VIII. изд. от W. Kroll, F. Skutsch и K. Ziegler Laipzig: B.G. Teubner, 1968. 2 кн. об. изд.
• Повел Александрийски -Elementa Apotelesmatica. изд. от Aemilia Boer Laipzig: B.G. Teubner, 1958.
• Реторий Египтянина [Комплекс от астрология в 118 глави] [повечето от главите са редактирани в каталога Codicum Astrologorum Graecorum, кн.1 и 8.4, и още 5
глави на изданието на Пингри на Доротей] Брюксел: [Различни издателства], 1898-1953. 12 тома.
• Хермес Трисмегист -Neue astrologische. [Нов астрологичен текст на Хермес Трисмегистос] изд. с коментар (на немски език) от Вилхелм Гундел Мюнхен: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1936.
• Sphujidhvaja The Yavanaj Sphujidhvaja. изд. & транс. от Дейвид Пингри със сложен коментар и приложения Cambridge, Mass .: Харвардски Университет Press, 1978. 2-ра книга.


Забележка:
Към тези произведения може да се добави настоящата книга на писателя, която съдържа информация за всеки един от авторите и книгите, споменати по-горе:
Холдън, Джеймс Хершел- История на хороскопската астрология. Аризона: Американска федерация на астролозите, 1996.
Аризона: Американска федерация на астролозите, 2006.

Преводът на български е направен от Андреана Христова с цел да се ползва от астролозите, които нямат подобна литература или не биха могли да четат на чужди езици.

СПОДЕЛИ
  • 3
    Shares

Leave Comment