Планети в полусферите

Когато разделим  кръга перпендикулярно се получават две полукълба, източно и западно. От лявата страна на хороскопа се намира източното полукълбо. Изток сочи Асцендента, запад Десцендента, север е Имум цели и юг е Медиум цели.
 
Планетите може да са разпръснати, но може да са струпани в някоя част на хороскопа. Когато се получи така, се създава дисбаланс в хороскопа.
Планетите в Северното полукълбо подчертават трудности и задръжки свързани с външния свят.
Южното струпване на планети поражда свръх увереност и липса на лични прозрения.
Струпването на планети на запад показват, човек който е много силно зависим от мненията на околните и често се подлага на техните искания. 
Струпване на източни планети в хороскопа показват индивидуалността, откъсването на индивида и трудност да се справи с наставленията и съветите на другите.
 
полукълбо домове  външни белези
изток 1,2,3,10,11,12 -дом независими
запад 4,5,6,7,8,9- дом отговорни към околните. Зависими
север 1,2,3,4,5,6 погълнати от себе си, субективни
юг 7,8,9,10,11,12 ориентирани групово, обективни, отворени навън.

 

Планетите, които се намират в източното полукълбо, показват, че човекът е независим, индивидуалист, волеви. Посочват лидерски качества, такива хора са си самодостатъчни, заети често със себе си, умеят да рискуват. Сами ръководят съдбата си и обикновено това положение показва, че човек ще има много възможности и избори в живота си.
 
Планети групирани в западното полукълбо, показват зависимост от околните, но и хора, които са адаптирани добре към възможностите. Такива хора, обикновено са деликатни и внимателни в своите действия. Предпочитат да отстъпят на другите водещата роля. Работят най- добре, когато са в групи и стават други да ръководят съдбата им. Умеят да се възползват от възможностите.
 
Планети групирани в южното полукълбо на хороскопа, показват, че родения е амбициозен, стреми се към признание и слава, ориентиран кариерно. Гледат обективно на живота и знаят как да се наслаждават на работата с други хора. Активни хора, с големи цели и ценности. Трудно могат да останат в сянка. 
 
Планети групирани в северното полукълбо, показват, че човек обича да работи сам и цени своето уединение. Може да постигнат много, но често техните постижения остават без признание.
 
 

Когато планетите заемат североизточната част на хороскопа, показва, че човек е вдъхновен и вярва в собствените си способности. Обича сам да си върши работата и не се доверява лесно на другите в това отношение.  Обикновено такива хора са много самостоятелни и много постоянни в своите мнения.

Планетите в Югоизточното полукълбо, показват изключително самостоятелен индивид, който контролира съдбата си. Тава са фокусирани навън хора. Обикновено такива хора работят за другите, чрез споделяни и измерват успехите си по това, какво е мнението на другите за тях.  

Планетите групирани в  северозападното полукълбо,  показват, че индивидът е адаптивен и практичен. Ще търси реализация чрез развитие и разширяване на своите способности и таланти. Поне в една сфера ще поиска да се усъвършенства, която се счита за особено важна.  Влияят се силно от действията на другите, които те често не предприемат сами. 

Когато планетите заемат югозападната  част на хороскопа, действията в живота на индивида са отворени за другите,  дейностите на индивида са предмет на обществено внимание. Постигането на самореализация изисква индивидът да се посвети на себе си. Други хора постоянно ще се оказват източник на техните ресурси. Често застават в светлината на прожекторите, което не винаги зависи от тях самите. 

СПОДЕЛИ

Leave Comment