НАЧАЛОТО НА ВРЕМЕТО

 

 Епосът за Атрахасис и Гилгамеш разказва историята на сътворението, много подобна на Битие, само че епосът е много по- стар. По- долу в таблица ще дам някои очевидни прилики между древните, преводи от  таблети  и Битие.
Глинените таблети разказват стара космична история, в която участват същества подобни на богове. Сто години преди Захария Сичин да започне преводи на древната писменост, имало и други, които са дешифрирали голяма част от нея. Дешифрирането на шумерските плочки започва през XIX век. Към днешна дата са открити от половин до два милиона клинописни таблети. От тях са преведени от 30 000 до 100 000. Британският музей разполага с най- голямата колекция  от 130 000 глинени плочки. Повечето таблети все още не са преведени, поради малкия брой квалифицирани преводачи в света, някъде около стотина. Шумерския език няма никаква връзка с други езици по света и поради това преводите са много трудни. Всички месопотамски цивилизации са използвали клинопис, който бил известен до около 100 г.пр.н.е, след това този език е бил  изоставен и последствие напълно забравен. През 18 век са открити много нови надписи и са направени надеждни копия от човек на име Карстен Нибур. Много хора се  опитали да дешифрират текстовете от тогава. Един от най-важните е учителят в немско училище Джордж Гротентенд. През 1802 г. той забелязва повтарящ се модел в клинописа и правилно дешифрира думите за царете. Едва около 45 години по-късно (1846), Нилс Луис Вестергаард и Едуард Хинкс правят голям пробив.

Следващият значителен напредък в дешифрирането на месопотамския клинопис идва от работата по Бехистунските надписи в Персия. Изсечен по времето на персийския цар Дарий (522–486 г. пр. н. е.).Надписът е висок приблизително (15 м) и широк  до 100 м (328 фута) нагоре по варовикова скала. Този документ бил най-важен при дешифрирането на по-рано изгубеният скрипт. Той съдържа три версии на един и същи текст, написан на три различни клинописни езика: староперсийски, асирийски и еламитски.
Надписът Бехистун е клинопис, какъвто е камъкът Розета за египетските йероглифи.
През 1835 г. въпреки неговата недостъпност, сър Хенри Роулинсън успява да мащабира скалата и да копира староперсийския надпис. Първият раздел на копирания текст съдържа списък с персийски царе, идентичен с този, намерен в Херодот, и чрез съвпадение на имената и героите, Роулинсън успява да дешифрира староперсийската писменост през 1838 г.
След това през 1850 г. Хенри Роулинсън превежда Черния Обелиск. Черният обелиск е варовик, изписан с военните завоевания на Шалманасер II (858-824 г. пр. н. е.). Едуард Хинкс публикува своя превод на същия текст през 1851г.
Към 1851 г. Хинкс и Роулинсън могат да прочетат 200 вавилонски знака. Скоро към тях се присъединяват още двама дешифратори, ученият Джулиус Оперт и Уилям Хенри Фокс Талбот. През 1857 г. четиримата мъже се срещат в Лондон и участват в известен експеримент, за да проверят точността на дешифрирането си. Преводите, изготвени от четиримата учени, били в тясно съгласие помежду си. Но версиите на Хинкс и Роулинсън били най- идентични в много отношения. Журито заявило, че е доволно от резултатите,  и че текстовете са дешифрирани правилно.
Има много други преводачи, които дешифрират и превеждат клинопис и древни езици, изгубени от хиляди години. Захария Ситчин беше само най-известният от тях.

Кой е Мардук? 

Мардук първоначално се нарича Amar.utu, означава Слънчев Телец. В Енума Елиш, Мардук е свързан с Нибиру, което означава скитаща или измамна планета. Тиамат била богиня на водата, водна планета. Мардук разцепва Тиамат на две половина, като от горната половина образува Земята, а от  другата небето с астероидния пояс между Юпитер и Марс.  Докато се скитал из Слънчевата система Мардук  извадил от орбита различни планети и луни, за да  установи или фиксира техните станции по- късно и да образува Земята. 

 

 

БИТИЕ ЕНУМА ЕЛИШ ТАБЛЕТ VII
1 В начало Бог създаде небето и земята.

14. Нека това да се чува непрекъснато, нека се знае вечно! 

115. Тъй като той създаде царството (на небето) и оформи твърдата земя.

БИТИЕ

2 А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.

 

ЕНУМА ЕЛИШ ТАБЛЕТ IV
35. Тогава  бог  Мардук си отдъхна, гледайки мъртвото ѝ тяло.

143. И Господ измери структурата на Дълбочината й. 

БИТИЕ
7 И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така.

 

 

 

 

 

 

ЕНУМА ЕЛИШ ТАБЛЕТ IV

137. Той я раздели като плоска риба на две половини;

138. Една половина от нея той създаде като покривало за небето.

 

 

 

 

 

БИТИЕ
14 И Бог каза: Да има светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;
15 и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.
16 Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.
17 И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,
18 да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.
 
 
 
 
 
 
 

EНУМА ЕЛИШ ТАБЛЕТ V

1. Той. (Мардук) е направил станциите за великите богове;

2. Звездите, техните образи, като звездите на Зодиака, той фиксира.

12. Лунният бог,  той накара да изгрее през нощта, която му повери.

13. Той го назначи за същество на нощта, да определя дните;

 

 

 

 

 

БИТИЕ

17 И, ето, Аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание; всичко що се намира на земята ще измре.

Бележка: 

От Адам до Ной е имало 10 поколения и след това е дошъл потопа. Енох си тръгва, а Ламех умира преди баща си, само 8 от тях са считани за царе или патриарси. В списъка на шумерските царе също са управлявали 8 царе преди потопа с дълга продължителност на живота, също както е записано в Библията.   

АНТРАХАСИС ТАБЛЕТ II

Енлил отвори уста да говори и се обърна към събранието на всички богове: Хайде сега, нека всички положим клетва да донесем потоп.

Списък на шумерските царе
В 5 града 8 царе; те управляваха 67 сара (241 200 години). Тогава наводнението заля. 

 

 

 

 

 

 

 

БИТИЕ
Ной беше на шестстотин години, когато наводнените води дойдоха на земята.

 

 

АНТРАХАСИС ТАБЛЕТ II

Изминаха 6oo години, по-малко от 6oo.

 

 

БИТИЕ  гл.6
4 В ония дни се намираха исполините на земята; а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже.
5 И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.
 
 
 
 
 

ХЕЗОИД  ДЕЛА И ДНИ 140

Отец Зевс направи трето поколение смъртни хора, нагла раса … но беше ужасна и силна. Те обичаха плачевните произведения на Арес и насилствените дела … но бяха твърди по сърце и непреклонни, страшни мъже. Голяма беше тяхната сила и непобедими ръцете им, които започваха от раменете им върху силните им крайници.

БИТИЕ 

8 А Каин каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби.

 

ПЛУТАРХ 

Сет измисли план и уби брат си Озирис.

 

 

БИТИЕ
3 И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа.
4 Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му;
5 а на Каина и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи.

ПЛУТАРХ 

Озирис беше облагодетелстван от Ра и получи плодородните части от земята да управлява, докато Сет получи безплодната пустиня. Сет стана ревнив за имането на брат си.

 

СПОДЕЛИ

Leave Comment