Либер Херметик част втора

Български преводач -Мая Атанасова

Част от книга втора  на Либер Херметик

 

ХЕРМЕС

ЛИБЕР ХЕРМЕТИС

ЧАСТ 2

превод Робърт Золер

редакция Робърт Хенд

РАЗСЪЖДЕНИЯ

латинска поредица том 3

ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТУС

THE GOLDEN HIND PRESS

Този проект е изцяло подкрепен от астрологичната общност чрез абонаменти и дарения

Копирайт Робърт Золер, 1993

Golden Hint Press, P.O.Box 002, Berkeley Springs, WV, 25411

Текстът е превод на Робърт Золер на Liber Hermetis Trismegisti, oт Abhandlungen der Bayerischen akademie der Wissenschaften, (Neue Folge) 12, 1936, ”Neue astrologisches texte des Hermes Trismegistos” von Wilhelm Gundel.

 

 

(бележка моя – Мая Ат., в скоби съм извела бележките под линия, за да е по-ясно по време на четенето. Също така с наклонена черта съм давала по две или три думи, когато не съм сигурна коя е по-правилната.)

За фиксираните звезди: в кои градуси на знаците изгряват*

(*отбележете, че следващото обрисуване на общата съдба/предопределеност е на основата на изгряващия градус. Имената, дадени на различни сегменти на еклиптиката са напомняне за пътеките в Дървото на живота в Sepher Yetzirah (на иврит-Книга на Сътворението/Формирането). Ефектът от посочените фиксирани звезди е каталогизиран, частично, според естеството на планетите, до голяма степен както са при Птоломей, в Четирикнижието /Tetrabiblos, I, 9, дори да са дадени две планети като описателни на техния ефект, но не съвпадат с приписванията му. Идентификацията на фиксираните звезди, давани в неговия списък със съвременните имена е според Гундел и неговия критичен апарат. Смятаме да проверим внимателно това по-късно, тъй като изглеждат правдоподобно.)

За фиксираните звезди и градусите на Овена*

(*Тук Festugiere/Фестюжиер е съвсем прав. Ние сме във florilege/‘флорилеж’, т.е набор от възможности от доста различни източници, някои по-стари от други. Забележете, че Птоломей привнесъл/придал 3 и1/2 на Овен.)

 • първия градус

От първия градус на Овен до втория*(*Във всички тези структури/тълкувания читателят трябва да разбира, че последният градус е включен в описаните градуси), изгрява рибар, седящ на бреговата ивица.

—————————————————————————————————————-

*(Сравнете езика в тази част с използвания от Ibn Ezra, когато описва изгряването на ‘лицата’ в Beginning of wisdom: an astrological treatise by Abraham Ibn Ezra, превод Raphael Levi, Baltimore, Johns Hopkins, 1939). Това място се нарича ‘Diligence‘*(В цялата тази част означените с кавички думи и фрази са означаващи градусови области. Разбира се, в оригинала няма такива кавички. Не е съвсем ясно дали е било мислено те да бъдат наименования, но повечето от тях не звучат само като описание.) Тези градуси са чисти/неопетнени и южни, защото тези, които са улавяни от рибарите на това място, са първите родени, или първите синове, или първите захранени, или те убиват своите по-големи братя. Те са усърдни преследвачи и ловци на птици и са геометрици и аритметици.

 

В първия градус е блестящата звезда на Gorgon или Cynocephalus (Вероятно Theta Eridani, Akamar), т.е. с главата на куче, което държи голям разклонен свещник.

На третия и половина градус, според Птоломей изгрява една блестяща фиксирана звезда на Flood от първа величина, от природата на Юпитер и Венера.(Вероятно също Theta Eridani, Akamar, дадено от Птоломей).

Трети и четвърти градус са чисти/незаети и южни. Те също се наричат ‘Дилижанс’.

 • от трети до пети градус

От третия до петия градус изгрява богинята Палада/Pallas. Това място създава хора мъдри, изкусни, майстори строители, механици и слуги, отговарящи за коприната*

——————————————————————————————————————

(*sericarios – тази дума идва от Seres, Китай, познат заради търговията с коприна. Lucan – 39-65 C.E. – римски поет от новата ера, ги поставил при извора на Нил и ги направил съседи на Етиопия. Смесването/объркването на Етиопия и далечния Изток има дълга и интересна история, тръгваща от класическите времена чак до Ренесанса. Например средновековната легенда за Prester John – ми/с/тичен източен християнски цар, владял цяла Азия, e свързвалa владенията му или с Индия, или с Етиопия.)

——————————————————————————————————————-

[От първия до третия градусите са чисти/незаети.]

 • шести градус

От шестия градус, според Sphaera Barbarica*2(*не-гърци, обикновено египтяни, Каталог на съзвездията, Cf.Testor, A History of Western Astrology, Boydell,1987,14,22,43,116,135,137, 138-9,Cf.Round Zodiac in ceiling at Denderah. Sphera barbarica e използвана за описание на съвместно изгряващите paranatellontae една с друга и спрямо знаците) се намира възелът на Рибите.*

——————————————————————————————————————–

(*Alpha Piscium, Al Rischia, the Cord. 20гр. Южно от главата на Бика и 2.7гр. северно от небесния екватор. Това е възелът на свързаните корди на Рибите. Hipparchus и Птоломей го нарекли ton linon, Cicero/Цицерон го нарекъл Nodus Piscium.

——————————————————————————————————————–

Наречен е „Remission”/намаляване/опрощаване“ и създава онези, за които може да е издигащ, старателен и разумен, немилостив, късметлийски, пазачи в затвори, затворници, а също и причиняващи насилствена смърт. Проявяват се като подли, низки, психопати.

Шестият градус е от природата на Марс и Меркурий.

От шестия до седмия градус се намира Cepheus.*

—————————————————————————————————————-

(*Нарича се ”Remission”. Cf.Aratus, Stanly Lombardo, Sky Signs, Aratus’ phenomena, Berkeley, North Atlantic Books,1983,8p.)

————————————————————————————————————

Пети, шести и седми градуси правят човека злочестен.

От първия до шестия градус са термите на Юпитер.*

—————————————————————————————————————–

(*В Tetrabiblos, кн.1, глава 20. Посочените тук терми, с изключение на някои несъответствия в начина, по който авторът ги изброява (включвани или не), са египетските терми, както се очаква.) Нарича се Колесницата/the Chariot”. Когато изгряват, те правят човека гъвкав/подвижен и постигащ по-големи неща при едно скромно начало. Някои просперират и стават граждани на два града.*. (*bicives)

——————————————————————————————————————–

От осми до десети градус се носи Perseus/Персеус, с главата надолу и краката нагоре, показващ на Кита главата на Горгона.

От пети до девети градуси се наричат ”Remission”*

——————————————————————————————————————

(*думата remissio се превежда различно, като освобождаване, отказване, отпускане и е в различен контекст в последните редове), понеже са се отнасяли с небрежност към живота и навиците.


 • осми градус

Когато изгрява осмият градус, той прави магнити и крале, или такива, които надзирават затворници.

От пети до осми са светли градуси.

 • девети градус

Деветият градус е устата на Бика.*(Eta and Alpha Arietis, Hamal.[RH] Когато е на асцендента, той създава хора, които вършат глупави неща, прелюбодейци и такива, които говорят носово*(това е един вид идиом, изразяващ подигравка, презрение, или пък означава дефект в говора), или са неми, и надзиратели на затворници.

 • Десети градус

Когато десетият градус е на асцендента, такива хора са знаменити и бележити, но вършат глупости и им липсват нужните неща в живота. Понякога обаче прави хора по-посредствени.

Деветият, десетият и единадесетият градуси са южни, тъмни (tenebrosus) и удряни от град/приветствани.

В единайстия и шестнайстия градуси изгрява (звезда), която е в главата на Касиопея*(звездата).

От единадесетия до дванайстия е Касиопея. Те правят хора любители на съревнованието и с добри съпруги/супрузи, накрая обаче те са огорчени.

От седми до дванайсти градуси са термите на Венера. Нарича се Купид. Води до приятелства и ласки на бележити жени.

От тринайсти до петнайсти градус изгрява Андромеда*(Sf.Lombardo, Sky Signs:Aratus Phaenomena, p.9), провесена над брега на Червено море, сякаш просеща.

 • тринадесети градус

Когато тринайстият градус е в Асцендента със Сатурн или Луната, причинява разпъване на кръст заради Андромеда, беди от съседи и учители/учене. Но ако доброжелателна (планета) аспектира, тези хора биват освободени*(спасени) от тези неща заради бенефика, така както Андромеда бе спасена от Персей и дори са изведени напред от затворите си. Но без Сатурн и Луната, когато изгрява тринайстият градус, той прави безсрамни хора, които живеят в затвори. По същия начин четиринайстият градус прави безсрамни хора.

 • петнадесети градус

Когато петнайстият градус е с хороскопа, той дава хора известни, бележити и богати, затворници, изгнаници, или скитащи от място на място, или бизнесмени*(посредници), според фигурата на човека.

От девети до шестнайсти градус са сенчести*(umbrosi).

От десети до петнайсти се нарича „екзалтация“, защото тези градуси правят хората образцови, сладкодумни/изразителни и разменящи пари.

От шестнайсти до осемнайсти е Cetus the Whale/Цетус, Цети (съзвездие; в митологията морското чудовище или китът, което Персей трябвало да победи – б.пр.) гледащ*(иронично) към Андромеда.

 • единадесети градус

Единадесетият градус е слабините на Овена.*(Nu Arietis[RH]. Цетус изгрява с него. Той прави пазачи на затвори, танцьори, алчни хора и фалшификатори на документи.

Осемнайстият градус е поясът на Овена.*(c Arietis [RH]. Когато е хороскопът, прави содомити.

От четиринайсти градус и 26 минути до двайсет (градуса) и 16 минути, там изгрява триъгълникът Делтотон. Той прави фермери, препитаващи се с каквото намерят.

От шестнайсети до двайсети градус, под пояса, се нарича „Падения“, защото родените в тази секция на изгряващия Овен, падат от високи места.

От петнайсети до двайсетият са този, който носи фенер/фар. Прави хора, които носят лампи в процесия/шествие и които ги продават.

От тринайстият до двайсети са термите на Меркурий. Това е добро препитание, работата ги обича, слава и придобивки.

От седемнайсетият до двайсетият са светли/ясни градуси.

От двайсет и първия до двайсет и третия възлиза/се въздига Океанът.

 • двадесет и първи градус

Двадесет и първият прави лошо на хората във всяко отношение.

 • двадесет и втори градус

Когато двайсет и вторият градус, когато е в хороскопа, прави безсрамни развратници, препитаващи се с каквото намерят.

 • двадесет и трети

Двайсет и третият градус е краят на опашката. Когато е хороскопът, прави хора, които връзват цветя, успешни градинари и икономи, или такива, които се препитават от земята.*(вероятно арендатори).

Целият Океан е от двайсет и първия до двайсет и третия градус. Знак е за царска власт/мощ.

 • от двадесет и четвърти до двадесет и пети градус

От двадесет и четвърти до двайсет и пети градус е Делтотон. Той прави строители, дърводелци, каменоделци и всички онези, които строят къщи честно, шивачи и обущари.

Двадесет и четвъртият градус прави содомити, вършещи глупави неща, или сводници, или безсрамници.

 • двадесет и пети градус

Когато двайсет и петият градус е хороскопът, той прави пастири и пазачи на стада.

Oт двадесет и първия градус до двайсет и петия са термите на Марс и се наричат „Невъздържаност“. Причинява раздори, изгнание, бягство, осъждане, прелюбодейства, ненавист, арести и заболявания.

От двадесет и първи до двайсет и четвърти градусите са празни.

От двайсет и шести градус до двайсет и седми изгрява Алурус. Той прави плашливи скучни клеветници.

 • двадесети градус

Когато двадесетият градус е в хороскопа, прави безсрамни хора.

От двайсет и осмия до трийстия градус е част от Пегас.*(крилатият кон). Той прави (тук има пропуск в текста) момчета коняри, крадци на стада и такива, които карат магарета.

 • двадесет и осми

двадесет и осмия градус прави безсрамници.

От двайсет и петия градус до трийсетия се нарича „Движение“, защото когато изгряват, хората стават подвижни/променливи и бизнесмени.

 • от двадесет и шести до двадесет и девети градус

Който и да се роди (с градусите) от двайсет и шести до двайсет и девети, ще е забележителен и ще върши велики дела.

От двайсет и шести до трийсети са термите на Сатурн. Те се наричат „С две лица“. Те правят надзиратели/контролиращи, високопоставени чиновници.

От двайсет и петия до двайсет и деветия градусите са светли.

Трийсетият градус е празен.

СПОДЕЛИ

Leave Comment